Project Vijfhoekstraat

De Stad Gent vernieuwt het kruispunt met de Vijfhoekstraat, de Durmstraat, de Eeklostraat en de Henri Storystraat.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Mariakerke
Wegenwerken

Projectgebied

Het projectgebied omvat enerzijds de Vijfhoekstraat en anderzijds het kruispunt met de Vijfhoekstraat, de Durmstraat, de Eeklostraat en de Henri Storystraat en de aansluitingen van deze straten op dit kruispunt.

Aard van de werken

Mobiliteitsmaatregel
We voeren een mobiliteitsmaatregel uit aan de voet van de fietsbrug over de R4, die momenteel in uitvoering is. Meer informatie over de realisatie van deze fietsbrug lees je op: https://r4wo.be/knooppunt-vijfhoekstraat-mariakerke
Concreet leggen we de verbinding tussen de voet van de brug en de Eeklostraat aan als een fietsloper in rode asfalt. Dit fietstraject krijgt voorrang op ander verkeer, waardoor de overige takken van het kruispunt (aansluiting Durmstraat en Henri Storystraat) ondergeschikt worden en dus voorrang moeten verlenen aan de fietsers. We duiden dit aan met haaientanden. Deze ondergeschikte takken leggen we aan in standaard asfaltverharding.
Het fietspad dat verbinding maakt met de Brugsevaart doorheen het Vijfhoekpark sluiten we aan op de fietsloper in rode asfalt en voeren we uit in beton zoals de rest van dit pad.

Veiliger kruispunt
Om ervoor te zorgen dat het kruispunt nog veiliger en overzichtelijker wordt, leggen we dit verhoogd aan door een zacht verkeersplateau te voorzien. Bovendien sluiten we de Henri Storystraat en de Durmstraat loodrecht op het kruispunt aan en snoeren we deze straten ter hoogte van het kruispunt in.

Timing

We plannen de uitvoering van bovenstaande werken in de tweede helft van 2023. Deze richtperiode is onder voorbehoud. Een exacte uitvoeringsdatum is momenteel nog niet gekend. Voor de start van de werken ontvang je als buurtbewoner sowieso nog een tweede bewonersbrief met alle praktische informatie.

De meest recente bewonersbrief

lees je hier PDF (401.38 kB)

Locatie