Project uitbreiding De Kleurdoos en De Kereltjes

Er komt een uitbreiding van Jenaplanschool De Kleurdoos en KDV De Kereltjes. Dit maakt deel uit van de stadsvernieuwing Ledeberg Leeft

Project in ’t kort

In voorbereiding
Ledeberg
Scholen en kinderopvang

Dit project maakt deel uit van het programma Ledeberg leeft

Meer kinderen naar de school en opvang

Jenaplanschool De Kleurdoos en Buitenschoolse Opvang en Kinderdagverblijf De Kereltjes breiden uit. Dankzij de werken kunnen 100 kinderen meer naar school gaan en kunnen 14 kinderen meer worden opgevangen in het Kinderdagverblijf. Ook wordt er een nieuwe refter en turn- en danszaal gebouwd die zal kunnen gebruikt worden door de buurt.

Timing van de werken

De werken aan de school en opvang zullen duren van midden april 2023 tot eind 2025

Een hedendaagse turn- en danszaal

De loods in de Fransevaart wordt afgebroken met behoud van het centrale deel van de gevel. Links en rechts hiervan komen resp. de nieuwe toegang voor het kinderdagverblijf en de school. Op de plaats van de oude loods bouwt de Stad een eigentijdse turn- en danszaal. De danszaal zal volledig ondergronds zitten en de turnzaal half verzonken, hierdoor blijft de hoogte van de huidige loods behouden. Dankzij een raam langs voor- en achterzijde zullen passanten kunnen meegenieten van het sport- en spelgebeuren in de zaal.  In het gebouw komen ook kleedkamers, bergingen en technieken. Het gebouw zal ondergronds verbonden zijn met het nieuwe gebouw voor het kinderdagverblijf dat een lift bevat. Hierdoor is de nieuwe zaal toegankelijk voor mensen met een beperking.

Nieuw gebouwdeel: leefruimtes kinderdagverblijf

Het gebouwdeel waar zich momenteel de danszaal en de refter bevinden, wordt afgebroken en maakt plaats voor een blauw kwartje bruidstaart. Dankzij de vorm van het gebouw kan de Stad de grond maximaal benutten, voorzien in alle functies en de afstand met de perseelsgrenzen respecteren. In het nieuwe gebouw krijgen de 2 bestaande en 1 bijkomende leefgroep van het kinderdagverblijf plaats.Twee leefgroepen zijn verbonden met de tuin, de 3e krijgt een speelterras. In dit nieuwe volume wordt ook een lift voorzien die door haar ligging ook de school toegankelijk maakt op iedere verdieping.

Nieuwe toegang en ruimtes voor school en buitenschoolse opvang

Door verbouwingen aan de vleugel waar momenteel nog het kinderdagverblijf en de turnzaal gelegen zijn, komt er centraal op de site ter hoogte van de nieuwe toegang plaats vrij voor de administratie van de school en lokalen voor de buitenschoolse opvang. Verder wordt er een grotere refter gerealiseerd, die plaats biedt aan 180 kinderen met mobiel podium voor de toonmomenten van de school. Naast de refter komt een opwarmkeuken met erboven nog een nieuwe personeelsruimte.

Communicatie over de werken

Buurtbewoners en buren zullen geïnformeerd worden over belangrijke fasen van de werken indien deze gevolgen inhouden voor hen. 

Aangepaste werking van de school

Om dit alles te voorzien zal de werking van de school en de (buitenschoolse) opvang worden aangepast in functie van de fase van de werken. De ouders zullen hierover worden geïnformeerd via een infosessie.

Status van de werken (update 27/09/2023)

De sloopwerken zijn afgerond, de grond wordt afgevoerd. De bouwput voor de sporthal en kelder KDV zal worden gegraven vanaf oktober 2023 tot november 2023. Daarna wordt de kelder gebouwd tot eind februari 2023.

Partners voor dit project

Bouwpartners:

  • Aannemer: Mevaco
  • Ontwerper: FELT
  • Studiebureau technieken en stabiliteit: Robuust
  • Veiligheidscoördinator: Vekmo Safety

Subsidiërende partners: 

  • VIPA
  • AGION

Locatie