Project: Buurtsporthal Ledeberg

De Stad gent realiseert een nieuwe buurtsporthal in Ledeberg. De start van de werken is voorzien na de zomer van 2021.

Simulatiebeeld buurtsporthal Ledeberg
Simulatiebeeld buurtsporthal Ledeberg

Project in ’t kort

In voorbereiding
Ledeberg
  • Sport
  • Ontmoeten
  • Publieke gebouwen
  • Welzijn
  • Jeugd

Dit project maakt deel uit van het programma Ledeberg leeft

Buursporthal op unieke locatie

De buurtsporthal komt onder het viaduct van de B401, aan het park tussen de Hundelgemsesteenweg en de spoorweg. Gezien deze vrij unieke en ongewone locatie, zal de sporthal iets kleiner zijn dan een ‘klassieke’ sporthal.
 

De sporthal, in passiefbouw, zal ruimte bieden voor onder meer volleybal, basketbal, badminton en recreatief zaal- en minivoetbal. Daarnaast zijn er ook kleedkamers met douches, toiletten, personeelsruimte, EHBO-lokaal en een cafetaria voorzien.

Een buurtsporthal is er in eerste instantie voor de buurt. Met de nieuwe infrastructuur wil de Stad dan ook voluit inzetten op sportkansen voor buurtbewoners. Zowel individuele sporters als clubs en scholen uit de buurt zullen er zich sportief kunnen uitleven.

Een sporthal van en voor de buurt

In een systeem van gedeeld gebruik komt de sporthal ter beschikking van zowel buurtbewoners, scholen uit de omgeving, als lokaal verankerde clubs. Het doel is om sporten zo laagdrempelig mogelijk te maken, ook voor de meest kwetsbare buurtbewoners. Via een samenwerking met een buurtpartner wil de Stad Gent buurtbewoners stimuleren om het beheer en het aanbod in de sporthal mee te helpen voorzien.

Timing

De start van de werken is voorzien na de zomer 2021. 

 

Locatie