Project Tolhuispark

Het Tolhuispark wordt vernieuwd. De paden en het groen worden aangepakt en er komen nieuwe speel-, sport- en zitmogelijkheden.

Speeltuin met graffiti Tolhuispark
Toestand speeltuin Tolhuispark voor vernieuwing

Project in ’t kort

In voorbereiding
Sluizeken - Tolhuis - Ham
Openbaar groen en begraafplaatsen

 

Het Tolhuispark ligt in één van de dichtstbevolkte wijken van Gent. De infrastructuur in het park is verouderd en aan vernieuwing toe. De paden en het groen worden aangepakt. En er komen nieuwe mogelijkheden om te spelen, sporten en te zitten. Daarnaast bekijken we of we de aanwezige groenzones - de Tuin van Kina, het verbindingspark en het Vogelenzangpark - beter met elkaar kunnen verbinden.

Praatplan

Op zondag 21 september 2021 stelde de Groendienst het praatplan (= voorlopig plan) voor aan de buurt. Buurtbewoners konden op het infomoment of via het participatieplatform hun mening geven. Na het infomoment werkte een ontwerper van de Groendienst het praatplan af. 

Inrichtingsplan

Momenteel maakt de Groendienst het inrichtingsplan op.

Uitvoering

Een concrete timing voor de uitvoerig van de werken kunnen we je momenteel niet geven. Zodra hier meer zicht op is informeren we de buurt en vind je hier meer informatie.

tijdslijn

Planning

Bundelen van de signalen uit de buurt die we doorheen de jaren kregen over het Tolhuispark als input voor een eerste praatplan.

Ontwerp van het praatplan, een voorlopig ontwerp, op basis van signalen uit de buurt.

Vanaf 26 september tot 31 oktober 2021 kunnen buurtbewoners en geïnteresseerden hun mening geven over het praatplan.

Opmaak voorontwerp en uitvoeren technische onderzoeken parking.

Locatie