Toekomstbeeld Kettingplein
Toekomstbeeld Kettingplein

Project Kettingplein en omgeving

De Stad Gent plant de heraanleg van het Kettingplein en omgeving.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Brugse Poort - Rooigem
Wegenwerken

Uitgangspunten van het ontwerp

Met dit nieuwe ontwerp wil Stad Gent zich nog sterker inzetten voor het klimaat. Het plein aan de Kettingstraat wordt ingericht als een klimaatrobuust plein dat de ongewenste gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk vermindert. Als Stad willen we onze ambitie hoog leggen en met dit project een voorbeeld zijn in het kader van klimaatadaptatie.

Dit ontwerp biedt een antwoord op twee gevolgen van klimaatverandering:

  • wateroverlast door extreme regenbuien
  • stijgende temperaturen in steden

Klimaatadaptatie?

Lees hier hoe de Stad Gent zich hiervoor inzet. PDF (1.58 MB)

Evolutie ontwerpproces

In een participatiemoment op het Kettingplein peilde Stad Gent naar opmerkingen, aandachtspunten en knelpunten aan de hand van drie inrichtingsconcepten. Uiteindelijk werd de idee van een 'klimaatplantsoen' verder uitgewerkt tot een nieuw voorontwerp.

Benieuwd naar het definitieve ontwerpplan?

Bekijk het hier! PDF (669.82 kB)

Locatie