Project Hyacintpark

Na de grondige renovatie en uitbreiding van de woonblokken in de Francisco Ferrerlaan worden ook de groenzones rondom omgevormd tot park.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Bloemekenswijk
Openbaar groen en begraafplaatsen

Park rond de woonblokken

WoninGent start in het najaar van 2023 met de grondige renovatie en uitbreiding van de gebouwen in de Francisco Ferrerlaan. Voor de Stad Gent is dit een kans om de groenzones rond de gebouwen om te vormen tot een park en enkele omliggende straten in te richten als woonerven. 

Sluiting speelzone en verhuis speeltoestellen

Tijdens de werken wordt een deel van het Hyacintpark werfzone. Hierdoor kan er tijdelijk niet meer veilig gespeeld worden in het park. De speeltoestellen verhuizen eind augustus 2023 definitief naar 2 andere speelzones in de buurt (Conducteurspark en het parkje in de Geraniumstraat). Na de werken krijgt het Hyacintpark 2 nieuwe speelzones. Dit met nieuwe speeltoestellen en spelelementen voor 0-6 jarigen.

De plannen van het park

Op zaterdag 2 oktober 2021 konden bewoners de eerste voorstellen voor de herinrichting van de groenzones en omliggende straten bekijken. Iedereen kon ook opmerkingen geven op het praatplan.

Een ontwerper van de Groendienst ging aan de slag met de opmerkingen van de buurt. Ook met de opmerking van de brandweer en andere stadsdiensten werd rekening gehouden.

Op 20 juni 2022 werd het ontwerpplan, op een buurtvergadering, voorgelegd aan de buurt. Daar kon iedereen het plan inkijken en ook opmerkingen geven. Wie er toen niet bij kon zijn, kon nog opmerkingen nasturen tot 10 juli 2022.

Opgelet: Het ontwerpplan gaat enkel over de omvorming van de groenzones tot park en het inrichten van enkele straten tot woonerf. Heb je vragen over de renovatie en uitbreidingsplannen van WoninGent, dan verwijzen we je door naar de infopagina van WoninGent.

Buurtpark met stilteplek

De groenzone wordt na de heraanleg een aantrekkelijk park voor de wijk. Een plek waar ruimte is voor zachte recreatie.

Het project grenst aan het meest zuidelijke deel van het Westerbegraafplaats. Door een gedeeltelijke afbraak van de garageboxen, kan een zone van de begraafplaats mee onderdeel vormen van het park. Op de nieuwe grens wordt een afsluiting geplaatst zodat de begraafplaats afgesloten blijft. Deze zone van het park wordt een stilteplek met  eigen karakter. In dit stuk zijn er geen grote ingrepen. Via hoger en lager gemaaide zones, worden in de graslanden organisch gevormde wandelpaadjes aangelegd. Dit alles doen we met respect voor het historische karakter van de site.

Het park wordt opgevat als natuurrijke omgeving: alle bestaande bomen blijven behouden en worden verder aangevuld met  inheemse parkbomen. De activiteiten in het park worden via een afwisseling van lage en hoge begroeiing op afstand gehouden van de gebouwen.

Een goed toegankelijk parkpad vormt de ruggengraat en verbindt de parkzones achter beide gebouwen. 

De huidige speelzone verdwijnt maar in de plaats komen er 2 speelzones voor 0 tot 6 jarigen.  Er komen ook enkele zitbanken en een open ruimte waar de buurt kleine buitenevenementen kan organiseren.

Woonerf met een groen karakter

De Clematisstraat en de Hyacintstraat worden omgevormd tot woonerf: voetgangers, fietsers en auto’s delen er de ruimte, parkeren wordt gebundeld in de Clematisstraat en het begin van de Hyacintstraat en waar mogelijk wordt een half verharde middenberm voorzien. Hierdoor wordt het autoverkeer geremd en verkeer van niet-bewoners teruggedrongen.

Ook de Crocusstraat en de Leliestraat, die de hoofdtoegang van de begraafplaats voor rouwstoeten worden, leggen we aan als woonerf. De Ericastraat wordt opgebroken en volledig opgenomen in het park. Het gebouw van het OCMW blijft bereikbaar via de Crocusstraat en een nieuw parkpad.

De garageboxen in de Irisstraat worden op termijn afgebroken. Hierdoor is ook deze straat opgenomen in de parkaanleg.

 

Locatie