Project Henri Storyplein

Het Henri Storyplein is een plek voor ontmoeten, spelen en sporten. Er zijn herinrichtingsplannen op korte en op lange termijn.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Nieuw Gent - UZ

Voetbalplein krijgt nieuwe toplaag

Het kunstgras van het centrale voetbalveld op het Henri Storyplein is in slechte staat. Het veld krijgt een nieuwe toplaag, zo kunnen sporters veilig blijven voetballen. We vernieuwen ook de omheining en de voetbaldoelen. De werken beginnen in najaar van 2023 en zullen voor de start van de lente van 2024 klaar zijn.

Op lange termijn verhuist het voetbalplein

De nieuwe toplaag voor het centrale voetbalveld komt er op korte termijn. Op lange termijn willen we het voetbalveld verhuizen naar een plek achteraan op het speelplein, dicht bij het voetbalveld van HT Zwijnaarde. Zo kunnen we aan de voorkant van het plein ruimte voor ontmoeten, spelen en groen maken en groeperen we de voetbalactiviteiten achteraan.

Dit principe werd ook al opgenomen in de wijkstructuurschets voor de omgeving van campus UZ. In deze schets zoeken we naar een samenhang tussen bestaande en toekomstige projecten met een meerwaarde voor de bewoners. Nu dienen we nog te onderzoeken waar het voetbalveld exact kan komen, rekening houdend met brandweerwegen, ondergrondse nutsleidingen, boomwortels en de nodige afwatering van het plein. Tot slot moeten ook de financiële middelen voorhanden zijn om deze grondige herinrichting uit te voeren. In de tussentijd blijft het huidige voetbalveld op dezelfde plek liggen.

Spelen en ontmoeten

Het Henri Storyplein is ook een plek voor spelen en ontmoeten. Er staan op korte termijn acties op de planning om het comfort te vergroten.

Aan de kant van de Muilaardstraat plaatsen we begin 2024 nog een nieuw speeltoestel voor kinderen tot 6 jaar. Kinderen uit de buurt gaven hierover hun ideeën tijdens een activiteit van de Jeugddienst.

Een groep buren haalde een wijkbudgetproject binnen om de banden aan te halen op het Henri Storyplein. Ze willen, samen met de buurt, een nieuwe plek inrichten waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en in alle rust gezellig kunnen vertoeven. Voor de iets jongeren bouwen ze avontuurlijk groen en speeltoestellen. Tot slot willen ze ernaar streven deze nieuwe plekken af te schermen met groen.

Voor elke organisatie een eigen stek

Verschillende organisaties hebben hun stek op het Henri Storyplein. Binnen enkele jaren komt daar nog een school bij. De verouderde containers worden afgebroken. De organisaties verhuizen naar beter uitgeruste lokalen.

  • De jeugdorganisatie Youth City is verhuisd naar een oude vleugel van het internaat achteraan op het Storyplein. De oude witte containers van Youth City worden afgebroken.
  • Ook de voetbalvereniging HT Zwijnaarde kan binnenkort in de oude vleugel van het internaat terecht voor douches en kleedkamers.
  • De stedelijke speelpleinwerking Kabonga en Chiro Ambo uit Zwijnaarde hebben hun stek in het  vierkante rode gebouw naast het internaat. 
  • De speelpleinwerking De Speelvogels blijft voorlopig in de containers aan de Muilaardstraat.

Wanneer het nieuwe schoolgebouw op het Henri Storyplein klaar is, verhuizen de jeugdverenigingen Youth City en speelpleinwerking De Speelvogels naar dit nieuwe gebouw. De buurt zal ook de refter en de turnzaal in dit nieuwe gebouw kunnen gebruiken.

Laatste stand van zaken

Lees de nieuwsbrief van september 2023 PDF (632.56 kB)

Locatie