Project groenpool Wonderwoud

In het noordoosten van Gent ontwikkelt zich de groenpool Wonderwoud. Ze wordt vanaf augustus 2023 in verschillende fases gerealiseerd.

Twee wandelaars kijken uit over de zandwinningsput
Het gebied is maar uitzonderlijk toegankelijk voor publiek.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Oostakker
Openbaar groen en begraafplaatsen

Het project Wonderwoud in vogelvlucht

In Gent worden 5 groenpolen ontwikkeld: het Parkbos, de Gentbrugse Meersen, de Vinderhoutse Bossen, het Wonderwoud (Oud Vliegveld) en de Bourgoyen-Blaarmeersen-Ossemeersen.

De groenpool Wonderwoud ligt deels op het grondgebied van Oostakker (Gent) en deels op het grondgebied van Lochristi. De afstand tot het centrum van Gent is in vogelvlucht zo’n 7 kilometer. 

De toekomstige groenpool wordt ca. 200 hectare groot (zo'n 250 voetbalvelden) en wordt vanaf augustus 2023 in verschillende fases gerealiseerd.

In de groenpool zal veel ruimte zijn voor recreatie. In dit wild groeiende bos komen heel wat spelmogelijkheden, belevingsplekken en een verrassende uitkijktoren vanwaaruit je de 3 torens van Gent kan zien! Verder zal je er kunnen wandelen, fietsen, in de zon liggen, van de natuur genieten, …

In de noordoostelijke arm van de groenpool zal de klemtoon op natuur liggen. Hier komt een nat bos. Het wordt een rustiger gebied waarin vogels aan hun trekken komen.

Achter de dijk wordt nu nog aan zandontginning gedaan. Als die stopt, zal een deel van de plassen worden opgevuld en aangeplant met veel bos. De rest blijft open water.

Er wordt verwacht in 2030 aan een tweede fase van het Wonderwoud te kunnen starten.

Ontwikkelingsvisie

Wat gesloten is, wordt open; wat vlak is, wordt hobbelig. De grote plas ondergaat een gedaantewisseling. Wat gecreëerd is door mensen wordt voortaan overgelaten aan de grilligheden van de natuur. Het ontwerp voor deze groenpool speelt in op het reliëf, het water, het zand en de spontane natuurontwikkeling in het gebied. Het plan voor de groenpool maakt van de opgehoogde landingsbanen van het ‘Oud Vliegveld’ een dichtbegroeid ‘Wonderwoud’ met verborgen plekken, waterrijke natuur en speelse routes. Net daarbuiten wordt open ruimte voorzien waarin plaats is voor landbouw, begroeide grachten en kleine bosjes. Het contrast tussen de open ruimte buiten en het dichte bos binnenin, maakt het Wonderwoud tot een bijzondere natuurbelevenis.

Lees alles over de ontwikkeling van de groenpool op www.wonderwoud.gent 

Realisatie inrichting fase 1 vanaf augustus 2023

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) maakte in overleg met de betrokken partners (Stad Gent, Gemeente Lochristi en de Vlaamse Waterweg) een ontwerp inrichtingsplan op voor de deelgebieden noordwestelijke arm, zuidwestelijke arm en militair domein. Dit is het gebied dat we in fase 1 ontwikkelen.

Het ontwerp inrichtingsplan fase 1 is goedgekeurd op 4 juli 2022 en doorliep een adviesprocedure van 3 maanden. In die periode organiseerde de Stad Gent een openbaar onderzoek van 1 maand waarbij iedereen bezwaar kon geven op het plan.​ Op 2 februari 2023 keurde de Provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning voor het realiseren van fase 1 goed. In augustus 2023 start de realisatie van de eerste fase. Deze werken duren ongeveer een jaar.

Bereikbaarheid

De groenpool zal goed bereikbaar zijn op verschillende manieren. Op termijn zal je via de Groenklimaatas 1 ook met de fiets het Wonderwoud vlot kunnen bereiken vanuit het centrum van Gent. 

Tijdslijn

tijdslijn

Najaar 2024

Opgelet! Tijdens de werken is het domein niet toegankelijk.

1 - 25 maart 2024

26 november 2023

Augustus 2023

6 - 7 maart 2023

Februari 2023

Zomer 2022

2020

Locatie