Project Europabrug

De Stad Gent en Farys renoveren de Europabrug. Zowel de bovenbouw als de onderbouw wordt aangepakt.

Europabrug
Europabrug

Project in ’t kort

In uitvoering
Stationsbuurt-Noord, Watersportbaan - Ekkergem
Wegenwerken

Toelichting bij de werken

  • Zowel de bovenbouw als de onderbouw van de brug pakken we aan.
  • Onder de brug verwijderen en herstellen we het slechte beton.
  • Aan de bovenzijde van de brug vernieuwen we alles en leggen we de wegenis opnieuw aan.
  • Ook vernieuwen we de leuningen van de brug.
  • We vernieuwen ook de 'oplegtoestellen', dat zijn de punten waar de brugconstructie landt op de oevers.

Timing

  • De voorbereidende werken starten in juni 2023.
  • Het einde van de werken is voorzien voor maart- april 2024 , onder voorbehoud van gunstige weers- en werfomstandigeden.

Bewonersbrieven

Locatie