Dampoort KDV (werknaam)

Nieuw kinderdagverblijf Dampoort

De Stad bouwt aan een nieuw kinderdagverblijf voor de dampoortwijk. Er zal plaats zijn voor 54 kinderen.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Dampoort

In de wijk Dampoort is nood aan meer opvang voor kinderen tussen 8 weken en 3 jaar.

Daarom bereidt de Stad de bouw voor van een nieuw kinderdagverblijf naast Freinetschool De Vlieger in de Wasstraat 120. In het kinderdagverblijf zal plaats zijn voor 3 leegroepen met elk 18 kinderen.

Als alles verloopt zoals gepland zouden de werken eind 2025 starten.

Locatie