Een park voor de Ham

De wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham krijgt er een park van minstens 1 ha bij.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Sluizeken - Tolhuis - Ham

In 2019 kocht de Stad Gent de terreinen van Fluvius, tussen de Bomastraat, Nieuwland, de Désiré Fiévéstraat en de Ham, om er op de noordelijke helft een park te realiseren. Op de zuidelijke helft zal de Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent een scholencampus bouwen.

De site is vandaag niet toegankelijk voor het publiek. Als Fluvius in 2024 verhuist, worden de gebouwen in het noordelijke deel gesloopt en wordt alle verharding weggehaald. Zo komt er ruimte vrij voor ruim 1 ha openbaar groen. Het nieuwe park is een antwoord op de hoge bevolkingsdichtheid en het tekort aan openbaar groen in de wijk.

Er komt een participatietraject waarin de buurt zal kunnen mee nadenken over hoe het park er zal uitzien en welke activiteiten er zullen kunnen plaatsvinden. De aanleg van het park is volgens de huidige planning voorzien vanaf 2026.

Nieuwe scholencampus

Naast het wijkpark zal de Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent een scholencampus bouwen. De groep bereidt momenteel het programma voor de gebouwen voor. Ook voor de buurt biedt de nieuwe school kansen. Door gedeeld gebruik zal de buurt na de schooluren onder andere een sporthal kunnen gebruiken.

Locatie