Toe­komst­ge­richt ontwikkelen

De groei van het aantal inwoners oefent een stevige druk uit op onze stad.

Om een antwoord te bieden op deze groei, voorziet het meerjarenplan onder andere een investering van 92 miljoen euro geïnvesteerd in wonen. Het gaat om onder meer 33 miljoen euro voor bijbouwen, renoveren en vervangen van sociale huurwoningen. We houden de inspanningen op stadsvernieuwing aan met onder andere de verdere opwaardering van de Brugse Poort en het Rabot, de uitvoering van het masterplan voor Nieuw Gent en de verderzetting van de projecten En Route in de Dampoortwijk en Muide-Meulestede Morgen. We zetten de vernieuwing van de Bloemekenswijk en Sluizeken-Tolhuis-Ham in de steigers.

Het openbaar groen is de tuin van de Gentenaars. Er wordt 50 miljoen euro voorzien voor onder meer het aanleggen of vernieuwen van 20 parken. Via het RUP Groen komt er 109 hectare groen bij, en wordt 266 hectare waardevol groen beschermd.

Als stad hebben we de ambitie om uit te groeien tot dé technologiehoofdstad. De Stad Gent investeert bijkomend 33 miljoen euro in technologische vernieuwing en digitalisering, bovenop de 77 miljoen euro die reeds voorzien was voor Digipolis. Via een speerpuntenfonds van 4,4 miljoen euro stomen we Gent klaar voor de economie van morgen en versterken toekomstgerichte sectoren zoals health tech, clean tech en ICT en digitale economie.

Op vlak van sociaal klimaatbeleid blijft Gent absoluut een voortrekker. Nieuw speerpunt is de uitrol van een groene warmtestrategie. Via premies, begeleiding en leningen stimuleert De Energiecentrale de Gentenaars om te investeren in energiezuinigheid. We geven zelf het goede voorbeeld door samen met burgers te investeren in zonnepanelen op de stadsgebouwen en de eigen infrastructuur energie-efficiënter te maken.

Voor betere straten, pleinen en water in de stad reserveren we 111 miljoen euro. We maken de wijken aangenamer, verkeersveiliger, en autoluwer met wijkmobiliteitsplannen op maat. We maken deze plannen samen met de bewoners en andere betrokkenen.