Stad van kansen

Het stadbestuur maakt van Gent een echte kansenfabriek.

29 miljoen euro gaat naar bijkomende capaciteit voor onderwijs en kinderopvang, 43 miljoen was al gepland. In totaal investeren we 120 miljoen euro in het onderhoud, de uitbreiding van bestaande en de bouw van nieuwe scholen en kinderdagverblijven.

In het oude stadslabo wordt het Huis van de Jeugd in de steigers gezet. De plannen worden al getekend, samen met de jongeren; de eerste werken worden al uitgevoerd. Het aanbod aan activiteiten voor en door kinderen en jongeren in de stad zal de komende jaren fors uitbreiden. Het Onderwijscentrum breidt uit met het oog op het lerarentekort en zet meer brugfiguren in om ouders en schoolteams dichter bij elkaar te brengen.

Het Arbeidspact helpt 2.500 extra Gentenaars aan het werk door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

We hebben oog voor wie het moeilijker heeft in onze samenleving, en we gaan naar de mensen toe die de weg naar de hulpverlening niet vinden. Met 434 miljoen euro voor het OCMW, waarvan 25 miljoen euro extra, zorgen we voor een krachtig beleid inzake armoedebestrijding, met een focus op de ondersteuning van gezinnen en jongeren in armoede. Ook binnen de beleidsdomeinen Mobiliteit, Wonen, Gezondheid en Onderwijs is veel aandacht voor kwetsbare Gentenaars. Deze gecombineerde inzet zorgt voor een ongeziene inspanning op het lokale niveau.

Het budget voor gezondheidsbeleid verdrievoudigt. De focus ligt op geestelijke gezondheidszorg met aandacht voor jongeren, gratis eerstelijnspsychologen in de wijkgezondheidscentra en suïcidepreventie. Het Sociaal Innovatiefonds wil kansen geven aan nieuwe ideeën en samenwerkingen van actoren uit de hulpverlening en welzijnssector. Via gezondheidsgidsen wordt de toegankelijkheid van de gezondheidszorg verbeterd.