Gent stad voor en door de Gentenaars

Gent besturen we samen met de Gentenaars, de verenigingen, de organisaties en vele andere actoren actief in onze stad.

Het budget dat burgers zelf kunnen besteden vervijfvoudigt: we investeren 7 miljoen euro in wijkbegrotingen en versterken verder de inspraak en participatie. We investeren bovendien 6 miljoen euro extra in de ondersteuning van het middenveld.

We maken verder werk van kwaliteitsvolle en moderne dienstverlening voor de Gentenaars. AC Zuid wordt het nieuwe portaal voor onze dienstverlening, we vernieuwen de wijkkantoren in Gentbrugge en Oostakker en maken plannen voor het wijkkantoor Sint-Denijs-Westrem. We zetten maximaal in op gedeeld gebruik van de stedelijke infrastructuur.

Ook als werkgever zijn we ambitieus. We investeren fors in diversiteit in onze organisatie. We houden de blik op de toekomst: we willen een wendbare organisatie en zetten in op digitalisering en omscholing van stadspersoneel. We doen gerichte aanwervingen in functie van de nieuwe beleidsprioriteiten.