Waarom een kind- en jeugd­vrien­de­lijk Gent?

Samen gaan we voor een stad waar het goed vertoeven is als kind en als jongere. Kind- en jeugdvriendelijkheid werkt namelijk voor iedereen!

Kinderen en jongeren centraal

Kinderen en jongeren staan centraal bij alles wat de Stad Gent onderneemt. Een stad waar het goed leven is voor kinderen en jongeren is immers een stad waarin het aangenaam wonen en leven is voor elke Gentenaar. Kind-en jeugdvriendelijkheid is niet alleen een doel op zich, maar ook een toetssteen voor een verantwoord maatschappelijk en mensvriendelijk beleid.

Stad Gent gaat uit van een offensieve, positieve kijk op jeugd met een sterk geloof in de kracht en de potenties van jonge mensen. Kinderen werden als enige doelgroep opgenomen in de huidige missie van de Stad (2020-2025): “Gent is een fiere stad waar mensen graag wonen, werken en genieten. Een stad die ademt en laat ademen. Iedereen is er even veel anders en even veel Gentenaar. Kinderen krijgen hier ruimte om te groeien. Mensen krijgen de kans om hun talenten te ontplooien. In Gent ondernemen en experimenteren we. Met de blik gericht op de wereld.
Wij creëren de stad samen. En maken voor de volgende generaties de omslag naar een nog beter Gent.”

Label kindvriendelijke steden en gemeenten

Eind 2014 kreeg Stad Gent al het label ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ uit handen van de Vlaamse Vereniging van Jeugddiensten. Dit label is een erkenning voor het reeds geleverde werk van het college en alle diensten. Het is echter geen eindpunt, maar een aanmoediging om nog meer te investeren in een kind- en jeugdvriendelijke stad. In 2020 vervalt ons huidige label en konden we een verlenging aanvragen. Hiervoor maakten we ‘het Kompas’ op, een document dat een evaluatie maakt van de voorbije jaren, maar ook een toekomstvisie geeft op het kind- en jeugdvriendelijke beleid van de komende jaren.

In november 2020 werd het label voor een tweede keer aan de Stad Gent toegekend!

Samen met de Gentenaars

Een kindvriendelijke stad eindigt niet enkel bij het beleid. De Stad realiseert dit samen met bijvoorbeeld alle jongeren die vrijwilliger zijn in het jeugdwerk, de 200 peters en meters van de speelstraten, de monitoren van de Pretfabriek, de vele organisaties en vzw’s die met kinderen en jongeren werken… kortom met alle Gentenaren die zich elke dag opnieuw inzetten om van Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken.

Kind- en jeugdvriendelijkheid staat in het huidig bestuursakkoord en sinds 2013 in de missie van de Stad Gent. Het actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad maakt deze missie concreet. Het document bevat 14 speerpunten, 181 acties en biedt een overzicht van waar de Stad Gent samen met alle schepenen en diensten deze legislatuur zal op inzetten.