Hoe ziet het Gentse EYC dossier eruit?

WE ARE THE CITY. Dat is de essentie van het Gentse EYC dossier. Hier lees je de belangrijkste prioriteiten en krachtlijnen.

Een verhaal voor en door jongeren

De prioriteiten van het Gentse dossier werden bepaald op basis van eerdere inspraakgegevens van jongeren (Major @ Your Town, stemrecht 16+,…), signalen uit het middenveld en gekende problemen. Jongeren konden dus zelf een actieve bijdrage leveren aan EYC, zodat het een verhaal is geworden voor en door jongeren. Alle beleidsdomeinen die gelinkt zijn aan jongeren werden meegenomen in het verhaal.

In de aanloop naar 2024 willen we onderwijsinstellingen, jeugdwerkinitiatieven, culturele organisaties, sportverenigingen, studentenverenigingen, bedrijven en burgerinitiatieven aansporen om na te denken over hoe zij jongeren zelf actiever kan betrekken en wat zijn kunnen bijdragen aan Gent als EYC.

Ontdek het EYC dossier

De Gentse prioriteiten in het dossier

Inhoudelijk werkt het projectteam voort op drie krachtlijnen:

  • ENGAGE gaat over investeren in burgerschap en de jongere als vrijwilliger, een engagement in de maatschappij opnemen
  • EMPOWER betekent ruimte voor tieners en jongeren, maar betekent ook je thuis voelen, een plek mogen en kunnen opeisen in de stad
  • CARE ofwel welzijn; je krijgt alle kansen krijgen om je goed te voelen, om jezelf te kunnen zijn

ENGAGE: Burgerschap en jongeren als vrijwilliger

Vlaanderen, en Gent in het bijzonder, bekleedt een behoorlijk unieke positie als het gaat over vrijwilligerswerk door jongeren. We hebben een zeer breed en divers jeugdwerkveld.

Het gaat dus niet enkel over het reguliere jeugd(welzijns)werk, maar ook over de vele organisaties/projecten /middenveldorganisaties waarbij jongeren de vrijwilligere rol opnemen. In het EYC-jaar wordt bijzondere aandacht besteed aan de jongere als jeugdwerkvrijwilliger. Vrijwilligerswerk kadert binnen het burgerschapsverhaal. We zien Gentse jongeren als actieve burgers, die zowel nu als in de toekomst mee hun stad en de samenleving vormgeven.

Daarom willen we

  • De kracht van jeugdwerk en het zelfinitiatief verder versterken  ikv solidariteit en inclusief werken
  • Het actief burgerschap bevorderen en  jongeren sterker betrekken om engagementen op te nemen om de uitdagingen in samenleving op te nemen
  • Samenwerken met HOI’s om studenten sterker te betrekken bij de de Gentse samenleving
  • Projecten zoals Stemrecht 16+, informeren van jongeren over democratie, politiek, ….in aanleiding van een verkiezing.

EMPOWER: Ruimte voor tieners en jongeren

Door de steeds stijgende bevolkingsgroei, de wijzigende gezinssamenstelling, het stijgend aantal studenten en de migratie staat de ruimte onder druk. Er is nood aan meer aanbod en voorzieningen voor jeugd. Daarom willen we

  • Extra (tijdelijke) binnen- en buitenruimte creëren
  • Inzetten op (tijdelijke) jeugdvriendelijke invulling van de publieke ruimtJongeren zelf de inrichting laten bepalen en mede-eigenaarschap geven

CARE: Welzijn

De term welzijn wordt gebruikt wanneer het zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal goed gaat met iemand. Het is dus een ruime term, die verschillende domeinen van het maatschappelijke leven omvat. Om kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden, moeten we werken aan de randvoorwaarden om te kunnen ontwikkelen. Dit kan onder meer door in te zetten op talenten van kinderen, een kwalitatief jeugdwelzijnswerk, mentale hulpverlening op maat, studieondersteuning, armoedebestrijding,…