Alle kinderen en jongeren buiten!

Publieke ruimte op maat van kinderen/jongeren om erin te verblijven, te spelen, hun ding te doen en zich autonoom en veilig te verplaatsen.

kinderen wandelen in kreek aan Houtdok

Onze missie:

De Stad Gent wil dat àlle kinderen en jongeren
de publieke ruimte in Gent aangenaam, leuk en uitdagend vinden
om erin te verblijven, te spelen, hun ding te doen
en zich autonoom en veilig te verplaatsen.

De Gentse kinderen en jongeren vinden er hun plaats in
en voelen zich, net als andere generaties,
welkom in een klimaatrobuuste en duurzame publieke ruimte,
nu en in de toekomst.

De aanwezigheid van kinderen en jongeren
in de publieke ruimte is immers een belangrijke indicator
voor een goed functionerende en integraal duurzame stad.

We betrekken kinderen en jongeren wanneer bijvoorbeeld parken en pleinen worden aangelegd en werken actief mee met andere stadsdiensten in de plannen die zij uitvoeren.

Een ‘nieuwe’ visie?

Stad Gent gaf in 2021 de opdracht aan expertisecentrum kind en samenleving om samen met verschillende stadsdiensten een ‘toekomstvisie kinderen en jongeren in de publieke ruimte’ te schrijven.

Dit is geen nieuwe visie, maar een update van hetgeen we mee bezig zijn.

In dit document werken we het principe van kind-en tienerweefsel verder uit, maken de link met andere beleidsdomeinen (zoals Mobiliteit of Klimaat) en maken we dit concreet in enkele cases.

Deze visietekst bouwt verder op de principes van speelweefsel (2007). Voor de wijken Brugse Poort en Sluizeken Tolhuis Ham werd er een speelweefsel uitgewerkt. Voor de andere wijken haken we ons vast aan de trajecten die lopen, zoals de wijkstructuurschetsen of de wijkmobiliteitsplannen. De jeugddienst zorgt ervoor dat kinderen en jongeren maximaal betrokken worden in deze plannen.

Lees ook de toekomstvisie kinderen en jongeren in de publieke ruimte (pdf) en nog meer leesvoer via de documenten onderaan deze pagina.

Jeugddienst – team jeugdruimte

Zoek je meer info over hoe we onze publieke ruimte invullen op maat van kinderen en jongeren?