De Sustainable Development Goals en de Stad Gent

Wat zijn de Sustainable Development Goals (SDGs) voor een duurzame planeet? En hoe implementeert Gent de SDGs in de stad?

SDG algemeen

Wat zijn de Sustainable Development Goals?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) werden begin 2016 door alle 193 staatshoofden en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties (VN) gelanceerd. In totaal zijn er 17 SDGs te bereiken tegen 2030, onderverdeeld in 5 grote thema's: People, Planet, Prosperity, Peace en Partnerships.

De 17 SDGs brengen de meest dringende en universele behoeften in de wereld vandaag onder de aandacht, via een actieplan met 169 targets. Het is aan elke overheid, organisatie en individu om de SDGs te vertalen in ambitieuze inspanningen die streven naar een duurzame planeet.

Lees meer over de SDGs via deze website.

Duurzaamheidsrapporten

De Stad Gent ondertekende eind 2020 de "NY City Declaration Voluntary Local Report (VLR)". Hiermee maakt Gent deel uit van de groeiende internationale gemeenschap die jaarlijks de SDGs in hun stad monitoren. We doen dit aan de hand van onze duurzaamheidsrapporten.

In 2020 publiceerden we een opstartrapport, een foto van de stad voor alle 17 SDGs. We eindigen deze cyclus met een slotrapport in 2024/25 in functie van rapportering: de focus van het startrapport wordt hernomen om de evoluties in Gent op vlak van duurzaamheid van dichterbij te bekijken.

Tussen het start- en slotrapport belichten we jaarlijks een van de pijlers van duurzame ontwikkeling, aan de hand van een tiental inspirerende initiatieven van Gentse bodem. Zo ligt de focus in 2021 op 'People', in 2022 lichten we 'Prosperity' uit en in 2023 is 'Planet' aan de beurt. We nemen in elk rapport SDG 16 ('Peace') en 17 ('Partnerships') mee als rode draad.

Gent als ambassadeur

Sinds 2017 is de Stad Gent een van de ambassadeurs om de SDGs mee te helpen bekendmaken en implementeren in België. De uitdaging beoogt naast de bekendmaking van de SDGs ook het aansporen van burgers, organisaties, het bedrijfsleven en kennisinstellingen om duurzaamheidsacties te ondernemen. Gent heeft in 2018 een succesvolle campagne gevoerd, waarvoor de stad een internationale prijs heeft gekregen.

In samenwerking met talrijke partners draagt de Stad Gent bij aan de realisatie van de 17 Sustainable Development Goals. Een aantal voorbeelden: