6

Slim Ruimtelijk Plannen voor leefbare buurten

Wanneer heeft een buurt nood aan extra voorzieningen, groen, handel, …? Kunnen we toekomstige ontwikkelingen op een slimme manier plannen?

De druk op de ruimte in Vlaanderen is bijzonder groot. We moeten onze ruimte dus verstandig gebruiken. In de bebouwde gebieden betekent dat meer doen met de beschikbare ruimte: aandacht hebben dus voor ruimtelijk rendement. Tegelijk willen we onze open ruimte beschermen.

Sommige buurten zijn heel dicht bebouwd en hebben nood aan extra groen, handel of voorzieningen zoals dokterspraktijken of crèches. Andere buurten bieden dan weer kansen om te verdichten met extra woningen. Daarbij is het belangrijk dat de ondersteunende functies niet achterblijven en er voldoende kwalitatief groen overblijft. In en tussen de verschillende buurten proberen we ons zoveel mogelijk duurzaam te verplaatsen naar scholen, kantoren, winkels….

Daarnaast willen burgers een overheid die bewust handelt, die weet waar de buurt nood aan heeft en daar actief op kan sturen.

Daarom moeten we ruimtelijk plannen op een slimmer manier. Vanaf april 2023 gaan Gent en Intercommunale Leiedal samen aan de slag.

We zoeken naar een manier om:

  • permanent zicht te krijgen op het huidige ruimtegebruik en de ruimtelijke structuur van een buurt
  • te simuleren welke impact toekomstige plannen hebben op deze kenmerken van de buurt
  • alles inzichtelijk te maken met verschillende visualisatie-methodes toegepast op specifieke problematieken

Daarbij worden we ondersteund door het programma City of Things van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

 
 

Meer weten over Slim Ruimtelijk Plannen?

Leiedal

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die deze streek dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.