VLOED - drukte meten in de stad

Kunnen we drukte in de stad voorspellen?

Hoe vormen we een accuraat beeld van de drukte in de stad?

Hoeveel bezoekers en hoeveel fietsers zijn er in het stadscentrum? Welke manier van druktemeting is het meest relevant? En waar kunnen we ons de komende jaren op richten? Gent experimenteert met drukte data. We doen dit in zogenaamde proeftuinen. Dit laat toe om snel, met korte testen, een aantal zaken uit te proberen.

Druktemetingen zijn niet nieuw voor Gent. Het voorbije decennium hebben we verschillende experimenten uitgevoerd tijdens de Gentse Feesten, onder meer samen met de Universiteit Gent. We hebben ook verschillende druktedata gepubliceerd. En vanaf 2020 zorgde Covid19 ervoor dat iedereen drukte en drukte barometers leerde kennen. Via het project Vloed (Voorspellen Lokale Ondernemers en Economie door Drukte) bouwen we verder op onze bestaande expertise en verkennen we mogelijke nieuwe stappen. Dit project wordt gesteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Vlaanderen, en we werken hieraan samen met de stad Brugge. 

In VLOED werken we met proeftuinen. We stellen eenvoudige en tijdelijke testen op om na te gaan wat mogelijk en haalbaar is. Zo kunnen we met een eenvoudige setup heel diverse mogelijkheden verkennen en deze testen snel afronden. 

 

programma

Hoe onderzoeken we hoe het kan?
  • Hoe kunnen we samen aan de slag

    Sinds Corona ontdekte iedereen drukte. We kijken over het muurtje en zien wat we kunnen leren. En we zoeken hoe we met de geïnteresseerden data en informatie kunnen delen.

    Meer weten about Hoe kunnen we samen aan de slag
    bloemenwinkel

Meer lezen over andere open data onderzoeken?

Lees hier meer over het project Lokale Open Data Economie (LODE).

En hier over PRoactieve Openbaarheid van BEstuur (PROBE).