VLOED - drukte meten in de stad

Kunnen we drukte in de stad voorspellen?

Vanaf januari 2022 wordt gedurende 3 maanden de drukte in een aantal winkelstraten gemeten met behulp van artificiële intelligentie.

Een proeftuin in de winkelstraten

In de proeftuin wordt onderzocht welke meetsystemen de meest relevante en accurate data opleveren voor druktemeting in de stad. Via analyse en combinatie van de al beschikbare databronnen willen we niet alleen het actuele druktebeeld weergeven maar ook komen tot bruikbare druktevoorspellingen. Met behulp van artificiële intelligentie en data science laten we algoritmes trainen die gaan voorspellen hoe druk het zal worden.

Waarom?

Naar aanleiding van de Covid-19 crisis ontstond de behoefte aan een tool die erover waakt dat je in een menigte 1,5 meter afstand kon bewaren. Daaruit volgde de vraag ‘Kunnen we dit uitbreiden door drukte te meten over de hele stad?’ 

Dergelijke toepassing kan immers worden ingezet voor verschillende beleidsaspecten in de stad zoals economie, mobiliteit en toerisme. Bijvoorbeeld: is de luchtkwaliteit  beter wanneer er minder auto’s in de stad zijn? Of waar bevinden toeristen zich in Gent en hoe leiden we hen naar bepaalde toeristische attracties?

Met real time druktecijfers en druktevoorspellingen kunnen handelaars en horeca-uitbaters beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Dankzij data en artificiële intelligentie komen er nu heldere antwoorden op ‘drukte-gerelateerde’ vragen.

Voor bezoekers:

  • Hoe druk is het in de stad?
  • Hoe druk is het in de parkings?

Voor handelaars:

  • Wanneer zet ik extra personeel in?
  • Hoeveel mensen mag ik verwachten tijdens de braderie?
  • Wat is de beste plek om een terras te plaatsen?
  • Waar is het zinvol om te investeren?  

Hoe wordt de drukte gemeten?

In Gent hangen er vanaf de solden slimme bakjes aan de gevels van de winkelstraten tussen Kouter en Korenmarkt. De toestellen analyseren de mensenmassa in de straten.

In de toestellen zit software die de chaotische passantenstroom meteen analyseert en omzet naar bruikbare cijfers: het aantal shoppers maar ook bijvoorbeeld het aantal fietsen, auto’s of zelfs bakfietsen. De algoritmes leren zichzelf accuraat drukte voorspellen.

Welke technologieën?

1.           Radiosensors in Langemunt en Veldstraat

De sensors van CrowdScan gebruiken geen camera’s, Wi-Fi, Bluetooth of mobiele data maar een simpel radiosignaal. Hoe meer mensen er door het signaal lopen, hoe meer ze het verstoren. Toestellen aan de overkant van de straat vangen de storing op. Zo telt een algoritme hoeveel mensen voorbijliepen. De innovatieve technologie draait in Gent al sinds het begin van de coronacrisis met de druktebarometer.

2.           Passantentelling van de Langemunt tot Kouter

De FlowCube van SPIE en Technolution  gaat een stapje verder. Die slimme camera herkent het type passant op basis van de snelheid: loopt daar een voetganger of is het een fiets? De software in de camera genereert meteen ook cijfers: zoveel voetgangers, auto’s, bussen en trams kwamen er voorbij in de Veldstraat en op de Korenmarkt. Goed om weten: er worden geen beelden opgenomen en niemand kan ze bekijken, enkel de cijferanalyse wordt doorgestuurd. 

3.           Slimme camera op de Korenmarkt

Waar stropt het op de Korenmarkt? Waar vallen fietsers? Hoeveel auto’s rijden er verloren? Hoeveel mensen stappen af aan de haltes van De Lijn? De antwoorden op dat soort vragen moeten komen van de slimme camera van APTUS en Geosolution.

4.           Telcamera’s en -sensoren op de Kouter

Citymesh installeert op de Kouter twee soorten toestellen voor passantentellingen: slimme camera’s en sensoren. Die laatste tellen het aantal passagiers in de voertuigen die de Kouterparking binnenrijden. Ook hier staat de privacy voorop: de camera stuurt enkel cijfers door, geen beelden.

Wat met privacy?

Geen van de vier in Gent gebruikte technologieën werkt op basis van gezichtsherkenning of registreert persoonlijke gegevens. De slimme technologie kan ook niet misbruikt worden door derden.

Wat na de proefperiode?

Het experiment met de druktemeting loopt 3 maanden, van januari tot maart. In april volgt een evaluatie: welke meetsystemen zijn het meest accuraat en relevant? Op termijn komt er een webplatform waar iedereen in een oogopslag de cijfers kan zien en gebruiken.

Verkeer en luchtkwaliteit

Als alles goed loopt, volgen nog andere experimenten of proeftuinen. Zo wil de Stad ook data en artificiële intelligentie inzetten om het verkeer en de luchtkwaliteit te verbeteren. Onze stad voert het onderzoek samen uit met Brugge. Samen krijgen ze daarvoor een half miljoen euro van Vlaanderen en Europa.

Projectinfo

Het proefproject rond het meten van de drukte in de winkelstraten kadert binnen het project VLOED en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Met het project VLOED (Voorspellen Lokale Ondernemers en Economie door Drukte) willen Stad Gent en Stad Brugge samen aan economische actoren binnen beide steden (handelaars, horeca—uitbaters, ondernemers, investeerders,…) een platform bieden dat hen bruikbare informatie kan verschaffen over het druktebeeld in de stad.

Totaal projectbudget: € 556.540

EFRO Vlaanderen 2014-2020: € 222.616
Cofinanciering Vlaamse Minister Economie - Hermes: € 222.616
Stad Gent: € 57.927
Stad Brugge: € 53.381

Looptijd: 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022