PoliVisu: Beleids­ont­wik­ke­ling door analyse en visualisering van gegevens met een ruimtelijke dimensie

PoliVisu reikt digitale instrumenten aan die de impact van beleidskeuzes visualiseren, zodat beleidsmakers beter inzicht krijgen.

Europa laat onderzoeken hoe overheden moeten, kunnen en willen omgaan met open en big data, wat de (sociologische, culturele, politieke, wettelijke, economische) grenzen ervan zijn, en welke invloed dat heeft op de participatie van burgers. Het onderzoek moet zich richten op gebruik van data in maatschappelijke beleidsdomeinen als milieu, migratie, werkloosheid, enz. en aandacht hebben voor het privacy-vraagstuk. In het PoliVisu-project (Policy Development based on Advanced Geospatial Data Analytics and Visualisation) stellen drie steden - Gent, Pilzen (Tsjechië) en Issy-les-Moulineaux (Frankrijk) - cases voor in verband met maatschappelijke uitdagingen (op gebied van bv. mobiliteit, stedelijke vernieuwing,...) die kansen tot experiment bieden, zowel bij het uitstippelen van het beleid, als bij de uitvoering en evaluatie ervan. Een aantal onderzoekscentra en bedrijven bundelen hun kennis om de aangereikte gegevens efficiënt te verwerken en in beeld te brengen.

PoliVisu in Gent

De Dienst Data & Informatie werkt een vraagstelling uit, rekening houdend met de beschikbaarheid van open datasets, en ontwikkelen in samenspraak met de relevante diensten en het hele partnerschap een aantal oplossingen die ook voor andere steden nuttig kunnen zijn.

Partners

  • Overheden: Vlaams Gewest (AIV), Stad Gent (BE), Société d’Economie Mixte Issy-Media (FR), Sprava Informacnich Technologii Mesta Plzne (CZ)
  • Onderzoekscentra: Politecnico di Milano (IT)
  • Bedrijven: IS-Practice (BE), Geosparc NV (BE), MACQ SA (BE), EDIP SRO (CZ), Help Service Remote Sensing SRO (CZ), Innoconnect SRO (CZ), , Plan4All ZS (CZ), City Zen Data (FR), 21C Consultancy Ltd. (UK), Athens Technology Center SA (EL).

Budget en looptijd

Dit project krijgt steun van het Horizon 2020 programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie, onder subsidieovereenkomst nr. 769608.

Totaal projectbudget: 3.907.700 €
Bijdrage EU: 3.907.700 €
Budget Stad Gent: 401.125 €
Bijdrage EU: 401.125 €

Looptijd: 1 november 2017 – 31 oktober 2020

Meer info