SCORE: een verbeterde dienst­ver­le­ning door hergebruik van open data

SCORE (Smart Cities + Open Data Reuse) wil de openbare dienstverlening verbeteren door een optimaal gebruik van gegevensbestanden.

Interreg NSR SCORE project header

Steden beschikken over een schat aan gegevens, die vaak onderbenut blijven. Als de steden die gegevens beter ontsluiten, en geschikt maken voor uitwisseling tussen stadsdiensten onderling, en tussen de steden en andere dienstverleners op hun grondgebied, kunnen er meer kostenefficiënte en tijdsbesparende oplossingen uitgewerkt worden.

Negen steden uit zeven Europese landen formuleren een aantal gemeenschappelijke uitdagingen, onder andere op gebied van mobiliteit, transport of waterbeheer, waarbij een verbeterde gebruik van grote gegevensbestanden kan bijdragen aan een betere dienstverlening. Landgrensoverschrijdende, divers samengestelde ontwikkelingsteams zullen digitale oplossingen programmeren voor de optimale verwerking van relevante gegevensbestanden, bijvoorbeeld om adequater te kunnen reageren op snelle debietstijgingen in de riolering, of om files te beperken door gerichte verkeerssturing. Er wordt maximaal ingezet op open source ontwikkelingen, om gebruik in andere steden en verdere verfijning van de produkten toe te laten.

SCORE in Gent

De Dienst Data & Informatie werkt in dit project nauw samen met Digipolis. Op basis van de meest dringende noden, en rekening houdend met de beschikbaarheid van open datasets, ontwikkelen ze in samenspraak met de relevante diensten een aantal oplossingen die ook voor andere steden in het partnerschap nuttig zijn.

Partners

  • Steden: Amsterdam (NL – coördinator), Aarhus (DK), Aberdeen (UK), Bergen (NO), Bradford (UK), Dordrecht (NL), Gent (BE), Göteborg (SE), Hamburg (DE)
  • Onderzoekscentra: Universiteit van Amsterdam - Amsterdam Data Science (NL), Johanneberg Science Park (SE), Universiteit van Aarhus (DK), University of Bradford (UK)
  • Andere: Digipolis (BE)

Budget en looptijd

Het SCORE project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via het Interreg Noordzeeregio-programma.

Totaal projectbudget: 5.855.000 €
Bijdrage Interreg NSR: 2.670.000 €
Bijdrage Noorwegen: 257.500 €
Budget Stad Gent: 300.000 €
Bijdrage Interreg NSR: 150.000 €

Looptijd: 1 september 2017 – 28 februari 2022

Meer info

Website Interreg NSR