Natuur-inclusief bouwen voor meer fauna in de stad

Gent wil vogels, vleermuizen, bijen en planten een blijvende plek geven in de stad met klimaatbestendige ingrepen aan gebouwen.

De daktuin van het Wintercircus biedt voedsel voor bijen, vlinders, kevers en andere insecten.


Gent gaat met Vlaanderen aan de slag om meer ruimte te geven aan natuur in de stad. Het project 'Natuur-inbouw' wil gebouwen en huizen meer klimaatbestendig maken en daarmee aantrekkelijker voor planten en dieren. Het project loopt nog tot en met 31 augustus 2026.

Onderzoek

Om de natuur meer kansen te geven in de stad gebeurt onderzoek naar bestaande faunavriendelijke maatregelen in natuurinclusieve bouwprojecten. Er worden ook nieuwe bouwtechnieken en materialen ontwikkeld en geoptimaliseerd. 

Bijscholing en tools

Om ervoor te zorgen dat natuurinclusief bouwen het nieuwe normaal wordt en voor iedereen toegankelijk is, worden methodieken en tools voor draagvlak en participatie ontwikkeld. Projectontwikkelaars, bouwers, architecten en beleidsmedewerkers worden ook opgeleid en bijgeschoold

Demoprojecten

Gedurende het project zijn er demoprojecten in Nederland en Vlaanderen, zowel bij nieuwbouw, herinrichting als renovatie. Ook de Stad Gent voert op drie locaties een demoproject uit.

  • In het Rattendalepark bouwen we een faunatoren voor bosuilen, steenmarters en vleermuizen.
  • Op de nieuwe wedstrijdtoren aan de Watersportbaan komt een dak waar visdiefjes kunnen broeden.
  • Op de oude abdijmuren van de Sint-Baafsabdij experimenteren we met softcapping, een groendak met gras en planten dat het water vasthoudt zodat het niet in de muren dringt. Het groendak biedt ook voedsel voor bijen, vlinders, kevers, ... die op hun beurt voeding zijn voor vogels.

Budget

Natuur-inbouw wordt mogelijk gemaakt door het Interreg Vlaanderen Nederland programma.

  • Totaal projectbudget:     5,53 miljoen euro
  • EU subsidie:                     2,76 miljoen euro
  • Budget Gent:                   100.379 euro
  • EU subsidie Gent:            50.189,54 euro

Partners

Vlaanderen: APB Kamp C, Blenders VZW, Embuild Vlaanderen, Hogeschool PXL, Natuurinvest, Natuurpunt Studie, Provincie Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, Provincie West-Vlaanderen, Stad Gent, Vlaamse Overheid en Buildwise

Nederland: Gemeente Breda, Gemeente Goes, Gemeente Middelburg, Gemeente Terneuzen, Gemeente Weert, Provincie Zeeland, Technische Universiteit Eindhoven en Vogelbescherming Nederland

Met de steun van