Kunnen we drukte in de stad voorspellen?

Hoe vormen we een accuraat beeld van de drukte in de stad?

Afbeelding drukte in stad

Hoeveel bezoekers en hoeveel fietsers zijn er in het stadscentrum? Welke manier van druktemeting is het meest relevant? En waar kunnen we ons op richten? Gent experimenteerde in 2021, 2022 en 2023 met drukte data. We deden dit in zogenaamde proeftuinen. Dit laat toe om snel, met korte testen, een aantal zaken uit te proberen.

Ook vooraf aan 2021 voerde de Stad Gent reeds druktemetingen uit. Zo experimenteerden we tijdens de Gentse Feesten, onder meer samen met de Universiteit Gent, hoe we de feestdrukte in de stad kunnen meten. We publiceerden in het verleden al verschillende druktedata. En vanaf 2020 zorgde Covid19 ervoor dat iedereen drukte en druktebarometers leerde kennen. Via het project Vloed (Voorspellen Lokale Ondernemers en Economie door Drukte) bouwen we verder op onze bestaande expertise en verkennen we mogelijke nieuwe stappen. Dit project is gesteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Vlaanderen, en we werken hieraan samen met de stad Brugge. 

In VLOED werken we met proeftuinen. We stellen eenvoudige en tijdelijke testen op om na te gaan wat mogelijk en haalbaar is. Zo kunnen we met een eenvoudige setup heel diverse mogelijkheden verkennen en deze testen snel afronden. 

 

programma

Hoe onderzoeken we hoe het kan?

  • Hoe kunnen we samen aan de slag

    Sinds Corona ontdekte iedereen drukte. We kijken over het muurtje en zien wat we kunnen leren. En we zoeken hoe we met de geïnteresseerden data en informatie kunnen delen.

    Meer weten about Hoe kunnen we samen aan de slag
    bloemenwinkel

Meer lezen over andere open data onderzoeken?

Het project Lokale Open Data Economie (LODE).

PRoactieve Openbaarheid van BEstuur (PROBE).