Wat is het Arbeidspact voor Gent?

Het Arbeidspact voor Gent zet 2.500 Gentenaars extra aan het werk tegen 2025.

Het Arbeidspact voor Gent is een gezamenlijke agenda die we met uiteenlopende partners realiseren. Samen willen we:

 • Werkzaamheidsgraad voor Gent naar 70% brengen
 • Werkloosheidsgraad voor Gent verlagen van 9,4% naar 7,88% (gemiddelde van Vlaamse centrumsteden)
 • Invullingsgraad van openstaande vacatures verhogen

3 pijlers van het Arbeidspact

Hoe we dat realiseren? Met innovatieve en resultaatsgerichte acties. Die concrete en meetbare doelstellingen hebben en vertrekken vanuit de 3 inhoudelijke pijlers van het pact:

 1. Van school naar werk: gericht op de verbinding tussen de studierichtingen, de kennisdomeinen en de beroepswereld. Ook via trajecten zoals duaal leren en trajecten voor de 2e graad van het secundair en het hoger onderwijs.
 2. Van werk naar werk: gericht op de opbouw van vaardigheden, levenslang leren, innovatieve loopbaantrajecten en interne groeipaden, werkbaar werk.
 3. (Weer) aan het werk: vooral gericht op inschakeling van werkzoekenden en anders-inactieven, sociale economie en re-integratie van langdurig zieken.

Het Arbeidspact richt zich op de arbeidsmarkt van de toekomst: inclusieve werkvloeren, levenslang leren en werkbaar werk staan hierin centraal.

Partnership tussen overheid, werkgevers en bedrijven 

Het Arbeidspact is een samenwerking tussen uiteenlopende partners, zoals overheden, bedrijfsleven, vakbonden, werkgeversorganisaties, sectorfederaties en opleidingsverstrekkers.

Initiatiefnemers van het Arbeidspact zijn:

 • Stad Gent
 • VDAB
 • Werkgeversorganisaties Voka en UNIZO 
 • Vakbonden ABVV, ACV en ACLVB
 • Beleidsgroep van Gsiw staat mee in voor de uitvoering ervan

Drievoudig engagement

Met de ondertekening van het Arbeidspact engageren de partners zich om de:

 • Mismatch op de arbeidsmarkt weg te werken 
 • Arbeidsmarkt toekomstgericht en kwaliteitsvol te maken
 • Inzet van mensen en middelen te verhogen