techniek, school, arbeidspact, werk

Van school naar werk

Acties gericht op de verbinding tussen de studierichtingen, de kennisdomeinen en de beroepswereld.

programma

Bovenstaande projecten werden gerealiseerd met de volgende partners