Natuur in Gent

Natuur is niet alleen te vinden ‘op den buiten’. Ook in de stad is er veel natuur.

De biologische waarderingskaart toont ons welke vegetaties er in Gent voorkomen. Een groot deel daarvan is waardevolle natuur. Doordat de kaart elke vijf jaar vernieuwd wordt, weten we ook hoe de natuur in Gent evolueert.

In Gent leven heel wat planten en dieren. De belangrijkste soorten voor onze stad zijn verzameld in het ‘soortenplan’. Aan deze databank wordt een actieplan gekoppeld voor een 80-tal planten en dieren die we van dichtbij opvolgen.