Woonstudies

Ontdek alles over de woonstudie, de betaalbaarheid van wonen en huren in Gent.

Ontdek wat huren in Gent inhoudt

Bekijk het eindrapport van het onderzoek PDF (2.06 MB)

Inspiratienota en Aanbevelingen Taskforce Wonen

Om de vele uitdagingen op het vlak van woonbeleid in Gent aan te gaan, werd eind 2017 door de Stad Gent een Taskforce Wonen opgericht. Eind 2018 worden de beleidsaanbevelingen vanuit deze Taskforce aan het grote publiek voorgesteld. Tegelijkertijd stelt de dienst Wonen haar inspiratienota voor het woonbeleid in Gent voor. Op die manier worden de uitdagingen voor het toekomstige woonbeleid in kaart gebracht.

Woonstudie

De woonstudie bestaat uit:

  • Een kwantitatieve analyse van de bevolkingssamenstelling
  • Een onderzoek naar de woonnoden
  • Een analyse van het woonaanbod
  • Een studie naar de budgetten van gezinnen voor wonen in Gent

Ontdek de nieuwste woontrends in Gent

Bekijk de samenvatting van de Gentse woonstudie PDF (4.39 MB)

Een bevraging van de vastgoed- en financiële sector over de betaalbaarheid van wonen in Gent

In de loop van 2015 werden 20 actoren en partners van het Gentse woonbeleid bevraagd over de betaalbaarheid van huisvesting in Gent. Hun ideeën, analyses en suggesties werden gebundeld in een rapport waarin de nieuwbouw- en secundaire koopmarkt, de private, sociale en studentenhuisvesting, alsook het stedelijk woon- en ruimtelijk beleid aan bod komen.

Ontdek hier meer over de bevraging

Bekijk het rapport betaalbaarheid huisvesting in Gent PDF (3.38 MB)

Huren in Gent

In 2007 voerde Stad Gent een onderzoek naar de kwaliteit en betaalbaarheid van de Gentse privaat verhuurde woningen. 372 willekeurig geselecteerde woningen werden aan een objectieve interne en een externe schouwing onderworpen waarbij de kwaliteit, veiligheid, comfort en uitrusting van de woning werd vastgesteld.

Parallel liep een survey waarbij de huurders van dezelfde woningen een resem vragen voorgelegd kregen over hun woning, hun gezinssituatie, inkomen, de huur, de relatie met de verhuurder, etc.