Vogelgriep: ophokplicht voor pluimvee in deel van Gent

Er werd vogelgriep vastgesteld in Evergem. Het FAVV heeft een perimeter ingesteld. Ook in een deel van Gent is ophok- of afschermingsplicht.

Het Federaal Voedselagentschap FAVV heeft laten weten dat er vogelgriep werd vastgesteld in een pluimveebedrijf in Evergem. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is er een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld rond het bedrijf (zie afbeelding). Die zones liggen ook voor een deel in Gent.

Deze maatregelen zijn van kracht:

  • ophok- of afschermplicht voor particuliere en professionele pluimveehouders (beide zones)
  • verbod om pluimvee en vogels te verzamelen (beide zones)
  • verbod op vinkenzettingen (beide zones)
  • duivenhouders in de 3 km zone moeten hun dieren tijdelijk binnen houden en kunnen niet deelnemen aan wedstrijden
  • duivenhouders in de 10 km zone mogen hun duiven lokaal rond de duiventil laten vliegen maar mogen niet deelnemen aan wedstrijden

Merk je ziektetekens van vogelgriep op, is er een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee? Neem dan onmiddellijk contact op met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Wandelaars die een dode vogel opmerken, kunnen dit melden via het gratis telefoonnummer 0800 99 777.

Lees meer informatie op de website van het FAVV