Van studentendorp tot meer basiskamers: 15 aanbevelingen rond stu­den­ten­huis­ves­ting

Na de eerste commissie studentenhuisvesting op verplaatsing vorig jaar formuleert de gemeenteraad nu 15 concrete aanbevelingen.

Na de eerste commissie studentenhuisvesting op verplaatsing vorig jaar formuleert de gemeenteraad nu 15 concrete aanbevelingen. Een studentendorp aan de rand van de stad, meer basiskamers en extra aandacht voor studenten met een beperking. Het zijn slechts enkele acties waar de Stad en andere actoren nu mee aan de slag kunnen.

In november 2022 organiseerde de gemeenteraad een eerste themacommissie op verplaatsing. In de Arteveldehogeschool wisselden raadsleden, studenten, buurtbewoners, ontwikkelaars en hoger onderwijsinstellingen van gedachten over studentenhuisvesting. De afgelopen maanden werkten de voorzitters van de raad samen met alle fracties aan een gezamenlijke tekst met 15 concrete aanbevelingen.

Een van de aanbevelingen is het concept van een studentendorp aan de rand van de stad, bijvoorbeeld op The Loop. Net als in een echt dorp zijn daar de nodige voorzieningen, zoals een studentenrestaurant, horeca, winkels, ontspanningsmogelijkheden, enzovoort. Bovendien zijn er vlotte en veilige verbindingen met de fiets, en openbaar vervoer naar de campussen van de onderwijsinstellingen.

Ook de nood aan meer basiskamers in grotere projecten kwam naar voren. Door het percentage te verhogen naar meer dan de huidige 20 procent, kan het aandeel basiskamers worden uitgebreid. Daarbij moet de prijs van de basiskamers uiteraard wel lager blijven dan die van meer uitgeruste kamers.

Een derde punt is extra aandacht voor studenten met een beperking. In elk nieuw project moet een deel van de kamers zijn aangepast aan studenten met een beperking, denk maar aan doorgangen, draaicirkels, hoogte van keukenblad, toegankelijke douches, enzovoort.

Deze en de 12 andere aanbevelingen zullen op de gemeenteraad van november finaal ter goedkeuring worden voorgelegd aan alle raadsleden. Daarna kunnen de Stad en andere actoren ermee aan de slag.

De nood aan voldoende en betaalbare stu­den­ten­huis­ves­ting delen we met alle fracties in de gemeenteraad. We leggen daarom 15 aanbevelingen voor aan de raad. Daarmee proberen we een antwoord te bieden op de nood aan meer stu­den­ten­huis­ves­ting, en tegelijk waken we over de betaalbaarheid van stu­den­ten­wo­nin­gen en de leefbaarheid voor buurten.

Christophe Peeters, voorzitter gemeenteraad

We blikken terug op een geslaagde eerste editie van onze themacommissie op verplaatsing. Als eerste stad in Vlaanderen expe­ri­men­teer­den we met deze par­ti­ci­pa­tie­vorm en het resultaat mag er zijn. Er waren heel wat aanwezigen en we sluiten het traject af met een reeks concrete aanbevelingen. We willen deze methodiek in de toekomst nog vaker gebruiken.

Zeneb Bensafia, ondervoorzitter gemeenteraad 

Lees hier alle aanbevelingen

Lees het document PDF (147.29 kB)