Stad Gent stuurt investeringen bij

De Stad neemt alle investeringen onder de loep en zal begin februari communiceren over hoe die investeringen worden bijgestuurd.

Het stadsbestuur heeft bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 een budget van 697 miljoen euro voorzien voor investeringen in de stad. Bij de begrotingsopmaak van 2023 is beslist om het investeringsritme aan te houden en dit bedrag integraal te behouden. Door de sterke inflatie is echter duidelijk dat de Stad met dezelfde middelen minder zal kunnen doen. Daarom neemt het stadsbestuur de tijd om alle investeringen, van groot tot klein, grondig onder de loep te nemen.

De omstandigheden behoeven nog weinig uitleg: de uitzonderlijk hoge inflatie en de sterk gestegen grondstofprijzen zorgen ervoor dat prijsramingen stukken hoger liggen en dat de Stad veel minder zal kunnen doen met het voorziene investeringsbudget. Het stadsbestuur staat dus opnieuw voor een moeilijke oefening waarbij de tijd wordt genomen om de juiste afwegingen te maken en weloverwogen beslissingen te nemen. Het gaat immers niet enkel om de budgetten van vele kleine maar ook om grote toekomstgerichte projecten die zelfs de legislatuur overstijgen.

Bij deze oefening moet rekening gehouden worden met keuzes en engagementen die al gemaakt zijn, ook met externe partners, en met voorziene planningen en scenario’s. Daartoe is veel afstemming nodig. Daarom neemt de Stad de tijd om deze oefening grondig te doen en ernstig te kijken, niet alleen naar de komende twee jaren van deze legislatuur maar ook naar de langere termijn. Uitgangspunt blijft om ambitie te tonen voor Gent, en te blijven investeren in de toekomstgerichte ontwikkeling van Gent. Het stadsbestuur zal begin februari communiceren en bekendmaken hoe de investeringen worden bijgestuurd.