Stad Gent krijgt 30 aanbevelingen rond dekolonisering

Het rapport is het resultaat van een participatief traject dat in april 2019 is opgestart.

De Stad Gent ontving een adviesrapport met 30 aanbevelingen rond dekolonisering. Het rapport is het resultaat van een participatief traject dat in april 2019 is opgestart. Tijdens een online bijeenkomst gaf het college al een eerste reactie aan 75 deelnemers van het participatief traject.

Participatief traject

Naar aanleiding van de vraag om de Koning Leopold II-laan van naam te veranderen, besliste de Stad Gent om een participatief traject op te zetten rond dekoloniseren. Een groep bestaande uit mensen uit de Afrikaanse diaspora, verschillende adviesraden, middenveldorganisaties en verenigingen die deel uitmaken van ‘Dekoloniseer Gent’, hogescholen en UGent ging in november 2019 een eerste keer rond de tafel zitten. Dat deden ze opnieuw in februari en september 2020. Tijdens de bijeenkomsten bekeken ze wat dekoloniseren betekent en welke veranderingen in de stad mogelijk zijn.

Rapport met 30 aanbevelingen

In november 2020 maakte de groep een adviesrapport met 30 aanbevelingen over aan het stadsbestuur. Het rapport bevat concrete aanbevelingen rond 6 thema’s: actief antiracismebeleid, vertegenwoordiging, onderwijs, kinderopvang en jeugddiensten, permanente dekoloniale educatie, publieke ruimte en internationaal beleid.

Dekoloniseren leeft in Gent. Als stad besloten we daarom om een divers samengestelde groep Gentenaars actief te betrekken in een par­ti­ci­pa­tie­tra­ject, en hen te vragen wat dekolonisatie volgens hen inhoudt. Het resultaat? Een rapport met 30 aanbevelingen waaruit blijkt dat dekoloniseren raakt aan heel veel elementen van ons leven. Van praktijktesten, over kunst in de publieke ruimte tot straatnamen. Stuk voor stuk aanbevelingen die we als stadsbestuur ernstig nemen. Het rapport mag dan wel het einde inluiden van dit participatieve traject, het is vooral een doorstart van het dekoloniseren waar we als stad voor gaan.

Tine Heyse , schepen voor Internationale Solidariteit

Eerste reactie stadsbestuur

Op donderdagavond 21 januari 2021 kwamen de deelnemers aan het traject een vierde keer samen, helaas digitaal deze keer. De burgemeester en schepenen gaven een eerste reactie op het rapport met aanbevelingen.

Een greep uit de antwoorden:

 

  • We gaan akkoord met de aanbeveling van de werkgroep om de straatnaam Leopold II-laan te wijzigen. Op voorstel van de burgemeester zal er een nieuwe straatnaam worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad die refereert naar de lokale geschiedenis en de nabijgelegen erfgoedsite. Verder is het de bedoeling om nog deze legislatuur de naam Patrice Lumumba op een gepaste locatie toe te kennen aan een nieuwe straat of plein.
  • Op de aanbeveling om een dekoloniaal parcours uit te werken zegt het stadsbestuur volmondig “ja”. De Stad wil via diverse acties kennis en gedrag stimuleren die bijdragen aan internationale rechtvaardigheid. Net als de populaire kinderrechtenwandeling zien we een dekoloniale wandeling als een absolute meerwaarde in het aanbod van het Vredeshuis. We gaan op zoek naar experten en ervaringsdeskundigen om het parcours te ontwikkelen en gidsen.
  • In het Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme staan heel wat acties die tegemoet komen aan de aanbevelingen van de werkgroep. Zo gaan we onder andere verder met onze praktijktesten op de huurmarkt en zullen we ook testen op de arbeidsmarkt uitvoeren. We plannen ook omstaandertrainingen voor Gentenaars die getuige zijn van haatspraak.
  • Aanbevelingen over rekrutering. Het stadsbestuur kiest voor vertegenwoordiging en herkenbaarheid. Daarom is het belangrijk dat het stadspersoneel een afspiegeling is van de samenleving. Om de inhaalbeweging te maken, screent het de eigen selectieprocedures op de zogenaamde adverse impact. Dat zijn effecten die onbedoeld leiden tot het verschillend behandelen van groepen mensen. De screening gebeurt door externe experten uit ondervertegenwoordigde groepen zoals personen met arbeidshandicap of personen van buitenlandse herkomst.
  • Uitleenmateriaal van de Gentse bibliotheken dat vraagt om extra context krijgt een label ter verduidelijking, bijvoorbeeld om de tijdsgeest waarin een boek geschreven werd te duiden. Het verwijderen van boeken blijft volgens standaardcriteria (te oud, versleten, geen vraag naar) verlopen. Bij de aankoop van nieuw materiaal krijgt diversiteit extra aandacht. Stadsmuseum STAM maakte dan weer een thema van de migratiegeschiedenis in Gent voor de nieuwe permanente opstelling.

Wat volgt nog?

De komende weken gaat het stadsbestuur zijn antwoorden op de aanbevelingen verder uitwerken. Op een speciale themacommissie op 10 maart worden het rapport met aanbevelingen en de reactie van het stadsbestuur voorgelegd aan de gemeenteraadsleden. Het participatief traject kent een officieel eindpunt tijdens de gemeenteraad eind maart.