Stad Gent gaat voor duurzaam en slim 'facility management'

De ontwerpbeleidsnota 'facility management' focust onder meer op toegankelijk publiek sanitair en slim ruimtegebruik.

Toegankelijk publiek sanitair, slim ruimtegebruik, circulair materialenbeheer en minder dienstverplaatsingen: dat zijn de belangrijkste krachtlijnen uit de ontwerpbeleidsnota 'facility management' die op 2 april 2021 door het college van burgemeester en schepenen werd goedgekeurd.

Publiek sanitair: gekend, toegankelijk en proper

Gent heeft een ruim aanbod aan publiek sanitair en wil dat nog beter bekend maken bij Gentenaars en bezoekers. De Stad werkt aan een betere spreiding en aan een nog meer herkenbare signalisatie, zodat mensen snel de weg naar het dichtstbijzijnde toilet vinden. Tegelijk zet de Stad ook in op betere toegankelijkheid en meer kwaliteit en comfort. Toiletten op drukke locaties worden vaker schoongemaakt, en nog dit jaar wordt een genderinclusief sanitair voorzien.

Facility management doet bij velen geen belletje rinkelen, toch is het essentieel: we stonden in voor de uitbouw van het vac­ci­na­tie­cen­trum en ondersteunen diensten in het uitvoeren van de steeds wisselende coron­a­maat­re­ge­len. We bouwen, renoveren en onderhouden zo'n 600 stadsgebouwen, staan in voor het vervoer van medewerkers én doen de meeste aankopen voor de Stad. 

 Annelies Storms , schepen van Facility Management

Slim ruimtegebruik helpt klimaatambities realiseren

De klimaatambities van de Stad Gent zijn duidelijk: de CO2-uitstoot van de gebouwen moet tegen 2030 met 40 procent verminderen, tegen 2050 moet het vastgoed klimaatneutraal zijn. Heel wat winst komt uit een efficiëntere invulling van de gebouwen. Door gedeeld gebruik wordt er ook minder ruimte ingenomen. De Stad zelf geeft het goede voorbeeld door het aantal kantoorlocaties te verminderen. Ook het gebruik en de indeling van de magazijnen en ateliers van de Stad worden herbekeken.

Bij nieuwbouwprojecten komen vanaf nu standaard zonnepanelen of groendaken. Zo wil de Stad in 2024 minstens 30 procent van het elektriciteitsverbruik in stadsgebouwen via zonnepanelen opwekken. Bij renovatieprojecten gaat extra aandacht naar duurzame ingrepen, zoals stookplaatsvernieuwing, energiezuinige verlichting en het vervangen van elektrische verwarmingssystemen, wat moet bijdragen tot 3 procent energiebesparing.

Circulair materialenbeheer

Duurzaam aankopen is intussen een vaste waarde bij de Stad Gent, maar ook circulair materialenbeheer wordt nog belangrijker. Dat wil zeggen dat elke dienst altijd nagaat of iets wel nieuw moet aangekocht worden, of dat er andere alternatieven zijn. Afval is geen afval meer, maar een nieuwe grondstof. In de loop van 2021 moeten de resultaten van minstens tien proefprojecten inspiratie bieden voor diensten binnen de Groep Gent en anderen.

Minder en duurzamere dienstverplaatsingen

De Stad Gent zet verder in op duurzamere voertuigen, maar ook op het vermijden van verplaatsingen. Tegen 2030 is het streefdoel om 40 procent minder autokilometers af te leggen en om het aantal voertuigen met 30 procent te verminderen. Er is in de bestuursperiode 2019-2024 jaarlijks 3,1 miljoen euro beschikbaar om nieuwe voertuigen zoals fietsen, laadpalen en machines aan te kopen. In dat jaarbudget zit ook 300.000 euro voor de fietsen voor woon-werkverkeer van de medewerkers.