Stad Gent en partners investeren in aanpak dyslexie en dyscalculie

De Stad Gent heeft 200.000 euro vrijgemaakt binnen het project 'City of People' voor een betere aanpak van dyslexie en dyscalculie.

23.363 Gentenaars worstelen met dyslexie of dyscalculie. Dat is bijna één op de tien. De Stad Gent heeft nu 200.000 euro vrijgemaakt binnen het project 'City of People' om te werken aan een betere ondersteuning van die inwoners.

De Stad werkt daarvoor samen met de Universiteit Gent, Arteveldehogeschool, imec, het Onderwijscentrum Gent en tal van Gentse netwerkactoren. Het project 'Inclusie in 4D' (Drempels, Diversiteit, Dyslexie, Dyscalculie) wil een beter begrip en een betere aanpak van dyslexie/dyscalculie genereren. De verschillende projectpartners streven naar een door technologie ondersteunde oplossing die meer inzicht kan geven in de problemen of drempels waarmee mensen met dyslexie en dyscalculie geconfronteerd worden.

Met 'City of People' plaatsen we technologie echt ten dienste van onze bewoners. Zo maken we verder werk van Gent als dé tech­no­lo­gie­stad van Europa.

Mathias De Clercq , burgemeester

Drempels overwinnen

Iemand met dyslexie heeft bijvoorbeeld problemen met snel iets doorlezen, met grote hoeveelheden tekst, met het volgen van ondertitels of met foutloos schrijven. Iemand met dyscalculie heeft moeite met snel hoofdrekenen, tabellen en verhoudingen, en vaak ook met kloklezen en met het inschatten van tijdsduur. Deze zaken kunnen een hindernis vormen voor de persoon zelf.

Maar veel drempels rond dyslexie of dyscalculie zijn ook mede het gevolg van het gebrek aan kennis over het thema bij de omgeving. Dat kan bijvoorbeeld in het onderwijs tot onbegrip leiden voor jongeren met dyslexie of dyscalculie. Maar ook volwassenen die ermee kampen, botsen op obstakels. Zo worden ze nog altijd minder geselecteerd voor jobs waar ze eigenlijk voor in aanmerking komen. Het project 'Inclusie in 4D' wil die drempels in kaart brengen en er een antwoord op bieden.

Leerkrachten echt helpen bij concrete vraagstukken waar ze dagelijks tegen aankijken. En dat op een innovatieve manier en door krachten te bundelen. Blij met deze drievoudige win-win.

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs

Vernieuwende oplossingen

Met 'City of People' wil de Stad Gent samen met haar partners innovatieve oplossingen zoeken voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Een eerste traject, 'Hello Jenny', bracht hulpverleners, vrijwilligers en senioren samen om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Dat vernieuwende project schopte het tot laureaat van de projectoproep Slim in de Stad 2018.