Samenwerking tussen ombudsdienst en Thuispunt Gent nu ook officieel

De Gentse ombudsdienst en Thuispunt Gent werken al jaren samen. Die samenwerking is nu ook officieel vastgelegd in een protocol.

De Gentse ombudsdienst en Thuispunt Gent werken al jaren samen rond tweedelijnsklachten, maar die samenwerking was tot nog toe gebaseerd op goodwill van beide partijen. De samenwerking is nu ook officieel vastgelegd in een protocol. Een meerwaarde voor de Gentse sociale huurder.
 
De ombudsdienst kan naast tweedelijnsklachten van de Stad ook klachten behandelen van andere instanties. Dat gebeurt onder andere met Ivago, en ook al jaren met Thuispunt Gent. De samenwerking met de woonmaatschappij was tot nog toe gebaseerd op de goodwill van beide, en is nu ook officieel goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad van bestuur van Thuispunt. Burgers die een klacht hebben over Thuispunt Gent moeten altijd eerst proberen om samen met de woonmaatschappij tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, kunnen ze terecht bij de Gentse ombudsdienst.

Met dit samen­wer­kings­pro­to­col versterken de Gentse ombudsdienst en Thuispunt Gent hun samenwerking. Het is goed voor de Gentenaars dat ze nu ook formeel bij onze Gentse ombudsdienst terechtkunnen met klachten over Thuispunt Gent.

Christophe Peeters , voorzitter gemeenteraad

Een klacht op zich is natuurlijk niet leuk, maar het kan wel leiden tot betere dienst­ver­le­ning. We zien de samenwerking met de Gentse ombudsdienst dus zeker als een meerwaarde.

Marc Heughebaert , voorzitter Thuispunt Gent

Ook de Vlaamse ombudsdienst is bevoegd om klachten over Thuispunt Gent te behandelen, maar voor de Gentenaars is de lokale ombudsdienst uiteraard extra toegankelijk. De Gentse ombudsdienst behandelt de cases op dezelfde manier als die over stadsdiensten, maar zal in geval van klachten of aanbevelingen eerst rapporteren aan Thuispunt Gent.