Resultaten controleacties Politie Gent - september 2019

In de loop van de maand september 2019 organiseerde Politie Gent 39 verkeerscontroles. In totaal werden 1.468 overtredingen vastgesteld.

Alcoholcontroles

In de loop van de maand september 2019 voerde de Politie Gent 12 controles uit rond alcohol en drugs in het verkeer. In totaal werden 2.686 alcoholsamplings afgenomen.

  • 55 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Positief’. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 mg/l UAL hadden. Hun rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden. Van 12 bestuurders werd het rijbewijs zelfs ingetrokken voor 15 dagen omdat zij een alcoholconcentratie van minstens 0,65 mg/l UAL hadden.
  • 31 chauffeurs hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Alarm’. Dit betekent dat de bestuurders een alcoholconcentratie hadden van ten minste 0,22 mg/l UAL en minder dan 0,35 mg/l UAL. Hun rijbewijs werd ingehouden voor 3 uur.
  • 2.600 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Safe’. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van minder dan 0,22 mg/l UAL hadden.

Er werden 99 speekseltesten afgenomen. 41 bestuurders bleken onder de invloed van drugs te zijn. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Twee bestuurders bleken geen houder van een rijbewijs, daarom werden hun voertuigen ingehouden.

Tijdens de alcoholcontroles werden ook 93 andere overtredingen vastgesteld en beboet.

Snelheidscontroles

Naast de gewone snelheidscontroles met bemande en onbemande camera’s en de LIDAR, organiseerde Politie Gent in september 2019 10 snelheidscontroles met interceptie. Tijdens deze acties werden 5.809 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 841 (14%) te snel reden. 14 rijbewijzen werden ingetrokken wegens overdreven snelheid.

Controles gordeldracht en GSM-gebruik

Tijdens de maand september 2019 werden op het Gentse grondgebied twee controleacties rond gordeldracht en GSM-gebruik georganiseerd. Er werden 21 overtredingen vastgesteld voor het niet dragen van de gordel. 13 personen vlogen op de bon omdat ze de GSM gebruikten achter het stuur.

Hinderlijk parkeren

Verkeerd parkeren heeft een belangrijke negatieve impact op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. In uitvoering van het zonaal veiligheidsplan van de Gentse Politie drijft de Wijkdienst haar inspanningen op door middel van een aantal gerichte acties.

In de maand september 2019 organiseerden de verschillende Gentse commissariaten 13 controles op hinderlijk parkeren. Daarbij werden 185 parkeerinbreuken vastgesteld, naast 158 andere inbreuken. De top drie van parkeerinbreuken:

  1. Parkeren/stilstaan op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden E1 (parkeerverbod) en E3 (stilstaan en parkeren verboden) (68 keer)
  2. Parkeren op de rijbaan langs de gele onderbroken streep (46 keer)
  3. Stilstaan of parkeren op trottoirs (33 keer)

Controle boorddocumenten

In september 2019 voerde de Gentse politie twee controles op boorddocumenten uit. Tijdens deze controle werden 30 inbreuken inzake boorddocumenten vastgesteld.