Renovatie dak Gents stadhuis van start

De Stad zal aan de kant van de Hoogpoort en een deel van de Botermarkt de dakstructuur en -bedekking van het stadhuis volledig renoveren.

Op dinsdag 29 oktober 2019 plaatst de Stad Gent werfhekken en stellingen aan het stadhuis. De stellingen komen aan de kant van de Hoogpoort en een deel van de Botermarkt. De Stad zal aan deze zijde van het stadhuis de dakstructuur en -bedekking volledig renoveren. De werken moeten eind 2020 klaar zijn.

Om het dak volledig te kunnen renoveren, worden de volledige Gotische vleugel en de Bollaertskamer in de stellingen geplaatst. Aan de zijde van de Pacificatiezaal (hoek Botermarkt-Hoogpoort) blijft de trap wel vrij. Ook het baldakijn kan nog steeds geplaatst worden bij officiële evenementen.

Verschillende fases

Eerst worden er stabiliteitswerken uitgevoerd. Daarna kan de schoorsteen, die vorig jaar werd gedemonteerd, opnieuw opgebouwd worden. Ook de middeleeuwse spantconstructies (houten geraamte onder het dak) worden op dat moment gerestaureerd. Eens deze werken klaar zijn, zal overal een nieuwe leibedekking geplaatst worden.

Ten slotte wordt de zoldervloer in dit gedeelte brandwerend gemaakt en voert de Stad een reeks voorbereidende technische werken uit om later de Bollaertskamer en de Conciërgerie volledig te kunnen restaureren en opnieuw te kunnen inrichten. Zo worden er in deze fase bijvoorbeeld leidingkokers geplaatst voor ventilatie en wordt er een technische ruimte gecreëerd op de zoldervloer.

Uit onderzoek in 2018 is gebleken dat de dakstructuur van het stadhuis aan de kant van de Hoogpoort in slechte staat is. De leibedekking vertoont gaten, waardoor de onderliggende houten elementen aangetast zijn door regen en vocht. Op termijn kan dat de stabiliteit van het stadhuis in gevaar brengen. Daarom hebben we de werken aan het stadhuis versneld opgestart.

Annelies Storms , schepen van Facility Management

Geen hinder voor passanten

De Stad voorziet geen hinder voor de Gentse Winterfeesten of de Gentse Feesten. De werfzone neemt ongeveer 5 meter in beslag, waardoor een veilige passage voor voetgangers, fietsers, hulpdiensten en leveranciers steeds mogelijk is.

Praktisch

Kost van de werken: 1.937.356 miljoen euro, inclusief btw

Aannemer: Denys NV

Einde van de werken: voorzien voor eind 2020