Nieuwe plaatsnamen: van Celie Rebbepark tot Oregonpad

Gent heeft weer enkele nieuwe plaatsnamen in onder meer Oostakker en de Oude Dokken.

Gent heeft weer enkele nieuwe plaatsnamen. Zo werd onder meer voor twee parken in Oostakker en drie paden in de Oude Dokken de naam officieel vastgelegd.

Driemasterpark en Boeierstraat

Voor de groenzone langs de Driemaststraat werd de naam Driemastpark officieel vastgelegd, omdat die naam in de volksmond én vooral in de buurt al wordt gebruikt. Voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van de Driemasterstraat werd de naam ‘Boeierstraat’ voorgesteld. De Driemasterstraat is goed is ingebed in een wijk vol scheepsnamen. Een boeier is een Fries of Hollands jacht van hout of staal.

Celie Rebbepark en Honorine Deschryverpark

De groenzone tussen de Krijtekerkweg en de Edmond Helderweirdtstraat in Oostakker heet voortaan het ‘Celie Rebbepark’. Er werd gekeken naar de piste van vrouwelijke ondernemers, omdat de Schansakker een buurt is met heel wat ondernemingen. Celie Rebbe was een Gentse zakenvrouw in de 14de eeuw. Voor de stad haalde zij belastingen en andere inkomsten op.

De groenzone tussen de Edmond Helderweirdtstraat en de Vossenbergstraat heet vanaf nu het 'Honorine Deschryverpark'. Deschryver werd geboren in Gent en was een Belgisch couturière. Samen met haar man leidde ze het Brusselse couturehuis Norine.

Cretonnepad

De nieuwe weg binnen de verkaveling aan de Jean Jaurèslaan heet voortaan het ‘Cretonnepad’. De inspiratie werd gehaald uit een thesis over de geschiedenis van Gentbrugge, waarin ook de evolutie van het bedrijf De Porre behandeld wordt. In die katoenweverij waren de ‘cretonnes’ (katoenen stof met grote patronen bedrukt) zeer gegeerd. Aangezien het Cretonnepad vlak bij de voormalige bedrijven van De Porre ligt, werd gekozen voor een verwijzing naar de speciale stof Cretonne.

Oregonpad, Palissanderpad en Galeipad

Drie paden binnen de verkaveling op de site Oude Dokken hebben een officiële naam. Net als bij eerdere plaatsnaamgevingen in de Oude Dokken, werd voor de naamgeving van de paden inspiratie gezocht binnen de thema’s ‘houtsoorten’ en ‘scheepvaart’. Voor de verticale doorsteek helemaal links van het zuidelijk deel van de verkaveling wordt de naam ‘Oregonpad’ voorgesteld, naar de naaldhoutsoort Oregon die afkomstig is uit Noord-Amerika. Voor de horizontale paden van het zuidelijk deel tot aan het Kompasplein binnen het centraal deel wordt over het hele traject de naam ‘Palissanderpad’ voorgesteld. Hier zijn immers geen gebouwen gelegen die in aanmerking komen voor huisnummering. Bijgevolg wordt de bestaande Palissanderstraat herbenoemd tot ‘Palissanderpad’. Palissander is een edele houtsoort, een mooi zware, stabiele houtsoort. Voor het horizontale pad dat door het park tussen het noordelijk en het centraal deel loopt, wordt voorgesteld de naam ‘Galeipad’ door te trekken. Een galei was een mede door roeiers aangedreven schip uit de klassieke oudheid en de middeleeuwen.

Kringgreppelstraat

Voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van de korte doorsteek van de Marcelle Defay-Wibierstraat richting Sint-Bernadettestraat en van de aftakking richting La Sapinière werd de straatnaam ‘Kringgreppelstraat’ definitief vastgelegd. De nieuwe naam werd gezocht binnen de lokale geschiedenis. De site heeft een grote historische waarde. Tijdens archeologisch onderzoek zijn er onder meer 11 grafstructuren uit de bronstijd gevonden, net als meerdere huizen uit de ijzertijd. Er werd een lijst samengesteld met suggesties, waaruit vervolgens de naam Kringgreppelstraat werd gekozen. Een kringgreppel is een circulaire gracht omheen een brons- of ijzertijdgrafheuvel.