Nieuwe per­so­neels­maat­re­ge­len Stad Gent voorgesteld aan vakbonden

In het kader van de strategische meerjarenplanning stelde het stadsbestuur de nieuwe personeelsmaatregelen voor aan de stedelijke vakbonden.

 

Stad Gent als voorbeeldwerkgever: 'we walk the talk'

De Stad Gent wil een voorbeeldwerkgever zijn. Wat verwacht wordt van de bedrijven op de Gentse arbeidsmarkt, wil de Stad Gent ook zelf in de praktijk brengen. De Stad investeert daarom sterk in diversiteit in de organisatie, bijvoorbeeld voor mensen met een arbeidshandicap. Zo komt er onder meer een sterkere inzet op taalcoaching en komen er meer beroepsinlevingsstages. De Stad zal ook de eigen selectieprocedures doorlichten.

We willen een overheid voor iedereen zijn, iedereen moet zich in ons huis thuis kunnen voelen.

Bram van Braeckevelt , schepen van Personeel 

Meer handen op de werkvloer

De hele arbeidsmarkt is in verandering. De Stad Gent zegt daar klaar voor te zijn. Het is de bedoeling dat alle medewerkers aan de slag kunnen met digitale tools. Sommige jobs zullen echter meer gedigitaliseerd worden dan andere. Daarom zal de Stad Gent levenslang leren aanmoedigen, en waar mogelijk en nuttig reconversietrajecten opzetten.

De inzet op digitalisering moet de efficiëntie van de stadsdiensten verder verhogen, terwijl de werkdruk onder controle blijft. Het stadspersoneel zal daarom slim worden ingezet, in lijn met de prioriteiten van het nieuw stadsbestuur. Tegen 2025, het einde van de legislatuur, zullen er niet minder personeelsleden bij de Stad Gent werken dan vandaag. Er komen meer handen op de werkvloer.

We zorgen voor meer handen op de werkvloer, willen een voor­beeld­werk­ge­ver zijn op vlak van diversiteit, en streven naar een maximale gelijk­waar­dig­heid tussen contractuele en statutaire medewerkers. Ik ben trots op wat het stadsbestuur ter bespreking kan voorleggen. Deze voorstellen betekenen een verbetering voor al onze medewerkers.

Bram Van Braeckevelt , schepen van Personeel   

Gelijkwaardigheid voor iedereen die zich inzet voor de Stad Gent

De Stad Gent wil gelijk loon en gelijke arbeidsvoorwaarden voor gelijk werk. Daarom verhoogt het stadsbestuur deze legislatuur de pensioenopbouw van alle contractuele medewerkers tot ongeveer op het niveau van de statutairen. De Stad Gent zal zo een van de meest voordelige pensioenregelingen van alle Vlaamse lokale besturen bieden. Alle 4.000 contractuele personeelsleden zien daardoor hun zogenaamde 'tweede pensioenpijler' stijgen.

Door een verdere stijging van de tweede pensioenpijler zetten we belangrijke stappen richting een gelijkwaardige pen­si­oen­re­ge­ling tussen onze statutaire en contractuele medewerkers.

Sami Souguir , schepen van Pensioenen

Intrekking beroep eenmalige automatische statutarisering voor 507 medewerkers

Om de gelijkschakeling van alle 4.000 contractuelen te kunnen financieren, doet de Stad Gent deels een beroep op de bijdrage van de Vlaamse Overheid in de responsabiliseringsbijdrage. Daarnaast beroept de Stad zich op de middelen die zullen vrijkomen door de intrekking van het beroep tegen de vernietiging van de eenmalige automatische statutarisering van 507 contractuele medewerkers.

Het college heeft daarom op dinsdag 22 oktober 2019 formeel beslist om de beroepsprocedure bij de Raad van State tegen de vernietiging van de eenmalige automatische statutarisering stop te zetten.

We nemen deze beslissing niet zomaar. Het stadsbestuur kiest ervoor om de situatie van 4.000 mensen te verbeteren, inclusief de bijna 500 betrokkenen. We willen het momentum dat de Vlaamse Overheid ons biedt, niet mislopen. Bovendien was de kans op een positieve uitspraak zeer onzeker en heeft de Vlaamse Overheid daarna nog steeds de mogelijkheid om die opnieuw in vraag te stellen. Door deze beslissing komt er dan ook duidelijkheid en verbetering voor de bijna 500 betrokkenen in deze zaak.

Bram Van Braeckevelt , schepen van Personeel

Volgende stappen

Deze voorstellen voor gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden en pensioenen worden, samen met het bredere personeelsbeleid, verder besproken met de vakbonden.

We geven in de sociale dialoog met de vakbonden nu de ruimte, het respect en het vertrouwen om tot een goed eindresultaat te komen. Het stadsbestuur wil die sociale dialoog alle kansen geven.

 

De personeelsleden die betrokken zijn in het beroep bij de Raad van State zullen per brief persoonlijk op de hoogte worden gebracht.