Nieuwe inves­te­rings­sub­si­dies voor sociale woon­or­ga­ni­sa­ties

De eerste woningen die via de nieuwe subsidies mee gefinancierd worden, zijn 26 sociale huurwoningen in de Kraankindersstraat.

De Stad Gent lanceert een investeringssubsidie om de sociale woonorganisaties in Gent de komende vijf jaar extra te ondersteunen. De eerste woningen die zo mee gefinancierd worden, zijn 26 sociale huurwoningen in de Kraankindersstraat.

In de Kraankindersstraat worden op dit moment 22 appartementen en 4 woningen opgetrokken voor de sociale huisvestingsmaatschappij ABC. Het ontwerp is van de hand van net-architectuur uit Gent. Er komen drie volumes. Op de twee hoeken komen appartementsgebouwen met daartussen vier eengezinswoningen. Tussen de gebouwen komen groenzones en de gevel zelf krijgt geveltuintjes. Het zijn de eerste sociale woningen die mee gefinancierd worden met de nieuwe investeringssubsidie van de Stad Gent.

De investeringssubsidie voor de sociale woonorganisaties actief op Gents grondgebied is een forfaitair bedrag per woning, afgestemd op type (aantal slaapkamers) en soort (bijkomend of te vernieuwen aanbod). Voor de sociale huisvestingsmaatschappijen ABC, Volkshaard en De Gentse Haard liggen de bedragen al vast: ABC ontvangt 1.077.000 euro, Volkshaard 1.692.500 euro en De Gentse Haard 1.795.000 euro. Samen is dat goed voor een investering van ruim 4,5 miljoen euro. Voor WoninGent, de grootste speler op de Gentse sociale woonmarkt, is het subsidiedossier nog in opmaak.

Sociale huurwoningen zijn dé woonoplossing voor gezinnen met een laag inkomen. Daarom willen we in Gent het aantal en de kwaliteit ervan laten stijgen. We doen heel wat inspanningen om dit te laten slagen, deze inves­te­rings­sub­si­die is er één van. Met deze eerste subsidies ondersteunen we alvast 3 maatschappijen voor de bouw van 316 nieuwe sociale woningen en de renovatie van nog eens 460 woningen.

Tine Heyse, schepen van Wonen

De Stad Gent wil de sociale woonorganisaties extra ondersteunen in hun kerntaak om een kwalitatief en betaalbaar sociaal huuraanbod in stand te houden en uit te breiden. De nieuwe investeringssubsidies zijn daar een essentieel onderdeel van. Ze geven de woonorganisaties de broodnodige financiële ademruimte om meer en sneller sociale woningen te realiseren of te vernieuwen.