Nieuw monument voor oud-strijders op begraafplaats Zwijnaarde

De vorm verwijst naar de Schelde die door Zwijnaarde meandert, het bakstenen patroon naar de oude nylonfabriek van Zwijnaarde.

Op de begraafplaats van Zwijnaarde werd op 11 november 2022 een herdenkingsmonument voor oud-strijders onthuld. De vorm verwijst naar de Schelde die door Zwijnaarde meandert. De definitieve plaatjes met de namen van de oud-strijders komen er eind 2023 te hangen, intussen hangt er een tijdelijk bord.

De begraafplaats van Zwijnaarde telt meer dan honderd graven van oorlogsslachtoffers en oud-strijders, maar een oorlogsmonument ontbrak nog. Daar is nu verandering in gekomen. In aanwezigheid van de Nationale Strijdersbond van België, afdeling Zwijnaarde, werd op 11 november 2022 een herdenkingsmonument ingehuldigd. Het monument bewijst eer aan de oud-strijders van gewapende conflicten die afkomstig waren uit Zwijnaarde of er een laatste rustplaats hebben.

Met dit nieuwe gedenkteken tonen we onze blijvende waardering voor zij die hebben gestreden voor onze vrijheid. Door hen zichtbaar te maken en hun namen uit te dragen in onze stad, zorgen we dat ze nooit vergeten worden. Het zijn ijkpunten waar we op dagen als vandaag kunnen samenkomen.

Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken en Protocol

Eind 2023 krijgt het monument definitieve plaatjes met de namen van de oud-strijders. In tussentijd hangt er een tijdelijk bord. Als namen niet blijken te kloppen, of als er namen ontbreken, kunnen nabestaanden of bezoekers dat doorgeven aan de Stad Gent. Ook in de toekomst zal het mogelijk zijn nog namen toe te voegen.

Verwijzing naar Schelde én nylonfabriek

Het golvende monument, ontworpen door het Gentse bureau Karakters, verwijst naar de Schelde die door Zwijnaarde meandert. Het bakstenen patroon refereert dan weer naar de macrostructuur van nylon, en daarmee naar de nylonfabriek Fabelta die vroeger in Zwijnaarde stond. De fabriek was een belangrijke werkgever voor de mensen van Zwijnaarde, ook voor oud-strijders.