Na zes jaar eindigt mandaat ombudsvrouw

De Stad Gent zal dit najaar op zoek gaan naar een nieuwe ombudsman of -vrouw.

Het mandaat van de huidige directeur van de ombudsdienst heeft een einde genomen. De Stad Gent zal dit najaar op zoek gaan naar een nieuwe ombudsman of -vrouw.

De huidige ombudsvrouw kwam in dienst op 1 juli 2017 met een mandaat van zes jaar. Er werd beslist om het mandaat stop te zetten. De Stad Gent wenst de ombudsvrouw te bedanken voor de samenwerking gedurende de afgelopen zes jaar.

We bedanken de ombudsvrouw voor de samenwerking in de afgelopen zes jaar en wensen haar alle succes voor de toekomst. De continuïteit van de dienst­ver­le­ning van de ombudsdienst aan de Gentenaars krijgt nu onze verdere aandacht.

Christophe Peeters , gemeenteraadsvoorzitter

De Stad zal dit najaar een wervingsprocedure opstarten om de functie van directeur van de ombudsdienst opnieuw in te vullen. Intussen wordt een waarnemend diensthoofd aangesteld om de continuïteit te garanderen.