Lokale groene stroom gezocht voor stadsgebouwen

Gezocht: een burgercoöperatieve die lokaal geproduceerde zonnestroom aan de Stad kan verkopen.

De Stad Gent en het Vlaams Energiebedrijf gaan samen op zoek naar een burgercoöperatieve die lokaal geproduceerde zonnestroom aan de Stad kan verkopen. Op die manier moet het aandeel zonnestroom in het elektriciteitsverbruik in stadsgebouwen met minstens 10 procent verhogen.

Tegen het eind van dit jaar wil de Stad Gent een burgercoöperatieve gevonden hebben die via een lokale producent van zonne-energie een stroomoverschot te koop kan aanbieden. Om deze overheidsopdracht aan te besteden, gaat de Stad Gent een samenwerking aan met het Vlaams Energiebedrijf. De Stad Gent wil via deze aanbesteding het aandeel zonnestroom in het elektriciteitsverbruik in stadsgebouwen met minstens 10 procent verhogen.

Het is een win-win omdat we op deze innovatieve manier het aandeel zonnestroom tegen 2024 naar 30% van ons elek­tri­ci­teits­ver­bruik kunnen opkrikken, maar ook omdat we de lokale producent bedrijfs­ze­ker­heid bieden: hij ontvangt een vaste prijs voor de geleverde zonne-energie en kan op die manier zijn investeringen financieren. 

Annelies Storms, schepen van Facility Management

Om de ambitie voor meer stroom uit zonnepanelen waar te maken, werden al heel wat stappen genomen. Zo liggen er al zonnepanelen op 44 stadsgebouwen, en tegen 2024 zullen dat er minstens 68 zijn. De Stad bekijkt bijvoorbeeld ook hoe de zonnestroom die ze zelf produceert maar niet zelf verbruikt met anderen kan delen.