Hoe tevreden is de Gentenaar over Gent?

81% van de Gentenaars voelt zich gelukkig. Gent heeft 122 jobs per 100 inwoners. De nieuwste Gemeente-stadsmonitor is gepubliceerd.

schoenen in een park

De Gemeente-Stadsmonitor groeide uit van de Stadsmonitor tot een overkoepelend
data- en kennisplatform voor elk lokaal bestuur. Meer dan 300 indicatoren uit registerdatabanken gecombineerd met meer dan 100 indicatoren uit de burgerbevraging.

Meer dan 150.000 Vlamingen (waarvan 10.000 Gentenaars) vulden in september tot november 2020 een vragenlijst in over hoe zij hun gemeente of stad beleven. 

De combinatie van register- en surveyindicatoren vormt een unieke bron voor lokale besturen. De set dekt heel Vlaanderen af en benchmarking naar keuze is mogelijk. Bovendien zijn de indicatoren uit de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor en het Cijferboek Vlaamse Rand opgenomen in het dataportaal.

De rapporten zijn thematisch opgebouwd:

→ De evolutierapporten tonen de evolutie voor Gent of voor een Gentse wijk

→ De stads- en wijkrapporten tonen de meest recente cijfers per thema

Deze rapporten bevatten enkel de resultaten uit de survey.