Gentse ombudsvrouw stelt jaarverslag 2022 voor: 654 klachten behandeld

Dat is ongeveer evenveel klachten als het jaar daarvoor. Het grootste aantal klachten gaat over parkeren en toegang tot het autovrij gebied.

Ombudsvrouw Helena Nachtergaele heeft in 2022 in totaal 654 klachten behandeld. Dat is ongeveer evenveel als het jaar daarvoor. Parkeren en toegang tot het autovrij gebied, de afvalophaling en problemen met het leefloon vormen het gros van de klachten.

In 2022 werd de ombudsdienst 1.856 keer gecontacteerd. In 654 gevallen was de dienst bevoegd om een onderzoek te starten, in de andere gevallen werd er doorverwezen. Van die 654 gevallen werd ongeveer een derde (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Het grootste aantal klachten ging over mobiliteit (parkeren, gebrekkige communicatie en toegang tot het autovrij gebied), al bleek het merendeel ongegrond (184 van de 237). Andere klachten betroffen vooral afvalophaling en sluikstorten. Verder waren er ook klachten rond het leefloon en het onderhoud van sociale woningen en over het onderhoud van openbaar groen.

Communicatie is de sleutel

Veel klachten ontstaan omdat een burger onterecht het gevoel heeft dat een stadsdienst de regelgeving niet naleeft. Wat wél vaak tot een terechte klacht leidt, is ‘adequate communicatie’. Hierover werden 114 klachten onderzocht en meer dan de helft bleek terecht, omdat de burger geen of geen correct antwoord kreeg of omdat het antwoord te lang uitbleef.

De stadsdiensten passen de wetgeving bijna altijd correct toe. Klachten daarover zijn zo goed als altijd onterecht. Winst valt nog te boeken door tijdig en correct te communiceren met de burger en door steeds zo zorgvuldig en oplos­sings­ge­richt mogelijk te werk te gaan.

Helena Nachtergaele, ombudsvrouw  

Aanbevelingen

Zoals elk jaar brengt de ombudsvrouw ook enkele aanbevelingen aan. Zo zouden burgers bijvoorbeeld beter geïnformeerd kunnen worden over de kosten bij een inname van de publieke ruimte, en zouden de eerstelijnsklachten over sociale woningen zorgvuldiger opgevolgd kunnen worden. Alle aanbevelingen staan in het rapport, dat wordt besproken op de themacommissie van donderdag 23 maart 2023.

 

De ombudsdienst is het aanspreekpunt voor burgers die ontevreden zijn over een stadsdienst of over de lokale politie, Ivago, sogent, Fietsambassade of Thuispunt Gent. Voor de ombudsdienst een klacht onderzoekt, moet die klacht al aangekaart zijn bij de dienst in kwestie.