Gentse ombudsvrouw stelt jaarverslag 2021 voor

Parkeren, toegang tot het autovrij gebied, afvalophaling en de lage-emissiezone zijn het vaakst het onderwerp van een klacht.

De Gentse ombudsvrouw Helena Nachtergaele heeft in 2021 in totaal 652 klachten onderzocht. Parkeren, toegang tot het autovrij gebied, afvalophaling en de lage-emissiezone vormen het vaakst een aanleiding om naar de ombudsdienst te stappen.

Het rapport van de ombudsvrouw en het antwoord van het college daarop worden toegelicht en besproken op de themacommissie van donderdag 24 maart 2022. De ombudsdienst is het aanspreekpunt voor burgers die niet tevreden zijn over een stadsdienst of over de lokale politie, Ivago, sogent, De Fietsambassade en WoninGent. Vooraleer de ombudsdienst een klacht kan onderzoeken, moet die klacht al aangekaart zijn bij de dienst in kwestie.

In 2021 werd de ombudsdienst in totaal 1.852 gecontacteerd. In 652 gevallen was de ombudsdienst bevoegd om een onderzoek te starten, en dat is in verhouding meer dan normaal. Steeds meer Gentenaars weten dus met welke klachten ze bij de ombudsdienst terechtkunnen. Na onderzoek bleek 58 procent van de onderzochte klachten ongegrond. 10 procent van de onderzochte klachten werd opgelost door bemiddeling.

Ik ben er echt trots op dat we bij 10 procent van de klachten een oplossing vinden door bemiddeling. Dat geeft steeds veel voldoening, zowel voor de burger als voor de diensten.

Helena Nachtergaele , ombudsvrouw

Tendenzen en aanbevelingen

De ombudsdienst zag in 2021 enkele tendenzen bevestigd: zo hebben steeds meer klachten te maken met de strijd om het publieke domein, van autoparkeerplaatsen die moeten plaatsmaken voor fietsrekken of groen tot geweigerde vergunningen voor het autovrij gebied of de lage-emissiezone. Ook steeds meer klachten komen voort uit het feit dat stadsdiensten steeds verder digitaliseren. Tot slot waren er zoals elk jaar veel klachten over sociaal wonen en afvalophaling, al waren er dat in 2021 minder dan het jaar daarvoor.

De ombudsvrouw brengt ook enkele aanbevelingen aan. Zo zouden stadsdiensten bijvoorbeeld altijd een alternatief moeten hebben voor digitale systemen en zijn inloopmomenten zonder afspraak een goede manier om drempels weg te werken. In veel gevallen kunnen klachten bovendien vermeden worden door een heldere en betere communicatie.