Gent brengt alles in gereedheid voor huwen in openlucht

Indien de coronamaatregelen meer aanwezigen toelaten buiten dan binnen, kunnen Gentenaars huwen in de tuin van Hotel d'Hane Steenhuyse.

De Stad Gent werkt aan de mogelijkheid om huwelijksceremonies in openlucht te laten plaatsvinden, indien de coronamaatregelen daarbij in de toekomst meer aanwezigen toelaten dan bij een huwelijk binnen. Gentenaars zullen in dat geval kunnen huwen in de tuin van Hotel d’Hane Steenhuyse.

"Buiten, buiten, buiten" is al langer het credo om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het valt dan ook te verwachten dat het Overlegcomité in de toekomst beslist om meer mensen toe te laten bij ceremonies buiten, dan binnen het geval is.

De Stad Gent wil daarop anticiperen en brengt daarom alles in gereedheid om buitenhuwelijken mogelijk te maken. Die mogelijkheid zal bestaan zodra en zolang de coronamaatregelen buiten méér aanwezigen toelaten dan binnen. Als locatie wordt geopteerd voor de tuin van het Hotel d'Hane Steenhuyse in de Veldstraat. De Stad besliste deze week alvast om die plaats toe te voegen aan de lijst van toegelaten huwelijkslocaties. De beslissing moet eind deze maand nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

Het Hotel d'Hane Steenhuyse is niet alleen een schitterende locatie, het is ook centraal gelegen en goed bereikbaar. We kunnen de tuin zo organiseren dat huwe­lijks­ce­re­mo­nies er op een coronaveilige manier kunnen plaatsvinden. Alles hangt uiteraard af van de toekomstige beslissingen van het Overlegcomité. Het is pas als dat toelaat om buiten met meer aanwezigen te trouwen dan binnen, dat we de mogelijkheid om buiten te huwen zullen aanbieden.

Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken en Ambtenaar van Burgerlijke Stand

Buiten huwen zou zowel voor kosteloze huwelijken worden aangeboden als voor praalhuwelijken – tegen hetzelfde tarief als een praalhuwelijk in het stadhuis. Een open tent in de tuin moet ervoor zorgen dat regen geen roet in het eten kan gooien. De dagen waarop getrouwd kan worden veranderen niet. Die blijven woensdag, vrijdag en zaterdag.

Momenteel laten de coronamaatregelen 15 aanwezigen toe bij een huwelijk. Wel vaker worstelen koppels met die beperking. Het betekent regelmatig dat sommige familieleden of goede vrienden niet bij het huwelijk kunnen zijn. Sommige koppels stellen hun huwelijk daarom uit. De mogelijkheid om buiten te huwen met meer aanwezigen zou in die situaties eveneens een oplossing kunnen zijn.