Innovatie in Gent

Gent is een slimme stad met een sterk ecosysteem van innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, verenigingen van burgers en het middenveld.

Innovatieve kennis is wijdverspreid is in de samenleving en daar moeten we samen voordeel uit halen. Met een open innovatiestrategie en een open netwerkmodel willen we de vooruitgang in onze ecosystemen stimuleren.

Onze rol als overheid verschuift meer naar die van oplossingszoeker. Eerder dan problemen zelf te lijf te gaan met oplossingen en interne middelen, zoeken we een oplossing door gebruik te maken van innovatieve kennis die intern én extern aanwezig is. We delen onze uitdagingen dus met verschillende betrokkenen omdat zo tot betere oplossingen te komen voor Gent.

Met wie werken we samen?

De sterkste manier om te innoveren is "open innovatie". Innovatie door samenwerking met verschillende actoren.