Innovatie in Gent

Gent is een slimme stad met een sterk ecosysteem van innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, verenigingen van burgers en het middenveld.

Innovatie in Gent

Innovatieve kennis is wijdverspreid is in de samenleving en daar moeten we samen voordeel uit halen. Met een open innovatiestrategie en een open netwerkmodel willen we de vooruitgang in onze ecosystemen stimuleren.

Onze rol als overheid verschuift meer naar die van oplossingszoeker. Eerder dan problemen zelf te lijf te gaan met oplossingen en interne middelen, zoeken we een oplossing door gebruik te maken van innovatieve kennis die intern én extern aanwezig is. We delen onze uitdagingen dus met verschillende betrokkenen omdat zo tot betere oplossingen te komen voor Gent.

Met wie werken we samen?

De sterkste manier om te innoveren is "open innovatie". Innovatie door samenwerking met verschillende actoren.

Living Lab Gezondheid in het kader van Open Innovatie

Living Lab rond Gezondheid

De Stad Gent, De Krook, IMEC en UGent starten samen een Living Lab Gezondheid in het kader van de proeftuinwerking van Comon.

Lees er alles over
Twee kinderen eten op school
Bron: School Food 4 Change

Living Lab rond Onderwijs

Stad Gent en Universiteit Gent zoeken innovatieve oplossingen voor motivatie en het zich verbonden voelen met school bij 10- tot 14-jarigen.

Lees er alles over