Zo vereenvoudigt Gent haar dienst­ver­le­ning

De Stad Gent werkt continu aan eenvoudigere dienstverlening, met hulp en input van burgers. Ontdek hoe we met feedback aan de slag gaan.

Vereenvoudiging draak

Formulieren invullen, informatie opvragen, afspraken maken, voorwaarden en procedures lezen ...  Als burger of ondernemer bestaat je contact met de Stad Gent vaak voornamelijk uit administratie. En die processen kunnen af en toe wel eens eenvoudiger, beseffen we.

Daarom deden we eind 2021 een eerste oproep: kwamen jullie omslachtige procedures of verwarrende formulieren tegen? Welke regels zijn nodeloos in gewikkeld en wat kunnen we daaraan doen? Die oproep leverde al waardevolle feedback op. Elke suggestie wordt samen met de betrokken stadsdiensten bekeken.

Hiermee gingen we al aan de slag

In totaal zijn er meer dan 100 suggesties behandeld met het oog op vereenvoudiging. Enkele voorbeelden van processen en communicatie die we dankzij jullie feedback vereenvoudigd hebben: 

  • Op de zwerfdiervallen in Gent komen stickers zodat burgers met vragen sneller contact kunnen opnemen met Gentinfo, bijvoorbeeld wanneer per ongeluk een huisdier in de val is beland.
  • Last van geluidshinder? Dat je dit als burger moest melden via het formulier van milieuhinder was niet duidelijk. Dit werd aangepast en is nu veel eenvoudiger.
  • De bevestigingsmelding van sluikstort via de app ('je melding werd behandeld') laat je denken dat het sluikstort al werd opgeruimd, terwijl dit nog niet zo is. Deze communicatie werd verfijnd.
  • Als je een UiTPAS wil kopen en recht hebt op kansentarief, wordt dit voortaan automatisch toegekend. Je hoeft dus niet langer een attest van de mutualiteit of het OCMW voor te leggen. 
  • Begrafenisondernemers moeten overlijdensattesten niet langer aan de balie komen afgeven, ze kunnen deze gewoon in de brievenbus steken.
  • Ongewenste graffiti gespot? Gebruik het nieuwe en vereenvoudigde meldingsformulier voor graffiti, affiches en zelfklevers op het openbaar domein.