Administratieve vereenvoudiging_Beeld draak

Zo vereenvoudigt Gent haar dienstverlening

De Stad Gent werkt continue aan eenvoudigere dienstverlening, met hulp en input van burgers. Ontdek hoe we met feedback aan de slag gaan.

Formulieren invullen, informatie opvragen, afspraken maken, voorwaarden en procedures lezen ...  Als burger of ondernemer bestaat je contact met de Stad Gent vaak voornamelijk uit administratie. En die processen kunnen af en toe wel eens eenvoudiger, beseffen we.

Daarom deden we eind 2021 een eerste oproep: kwamen jullie omslachtige procedures of verwarrende formulieren tegen? Welke regels zijn nodeloos in gewikkeld en wat kunnen we daaraan doen? Die oproep leverde al waardevolle feedback op. Elke suggestie wordt samen met de betrokken stadsdiensten bekeken.

Hiermee gingen we al aan de slag:

  • Op de zwerfdiervallen in Gent komen stickers zodat burgers met vragen sneller contact kunnen opnemen met Gentinfo, bijvoorbeeld wanneer per ongeluk een huisdier in de val is beland.
  • Last van geluidshinder? Dat je dit als burger moest melden via het formulier van milieuhinder was niet duidelijk. Dit werd aangepast en is nu veel eenvoudiger.
  • Waarom moet ik als ouder zelf het bewijs dat mijn kinderen tegen polio gevaccineerd zijn aan de Stad leveren, vroeg een burger ons. Dat is inderdaad niet meer van deze tijd. We stemden af met de federale overheid en onderzoeken of deze wet gewijzigd kan worden.
  • Begrafenisondernemers moeten overlijdensattesten niet langer aan de balie komen afgeven, ze kunnen deze gewoon in de brievenbus steken.
  • Een UiTPAS kopen aan kansentarief wordt binnenkort ook eenvoudiger.
  • Ongewenste graffiti gespot? Gebruik het nieuwe en vereenvoudigde meldingsformulier voor graffiti, affiches en zelfklevers op het openbaar domein.