Werkingssubsidies voor Gentse Noord-Zuidverenigingen

Noord-zuidverenigingen kunnen werkingssubsidies krijgen voor hun dagelijkse sensibiliserende werking rond internationale solidariteit.

Inhoud

Waar gaat het over?

Gentse noord-zuidverenigingen kunnen werkingssubsidies krijgen voor hun dagelijkse sensibiliserende werking rond internationale solidariteit en noord-zuidverhoudingen. De gehele jaarwerking wordt ondersteund. Het bedrag van de subsidie wordt bepaald door het aantal activiteiten dat in het voorbije werkjaar werd uitgevoerd in Gent. De subsidie is forfaitair en niet projectgebonden.

Wat zijn de voorwaarden?

De werkingssubsidies zijn enkel toegankelijk voor verenigingen die noord-zuidsamenwerking als hoofddoel hebben en zo door de Stad Gent erkend werden.

Hoeveel kost het?

Het subsidiebedrag van een vereniging is de financiële tegenwaarde van het totaal aantal toegekende punten zoals hierna omschreven. Indien van toepassing wordt dit vermeerderd met een basistoelage. Dit bedrag kan per vereniging maximum 8.000 euro bedragen. 

Wat heb ik nodig?

De aanvraag moet gebeuren via het aanvraagformulier. De informatieve bijlage helpt verenigingen om de juiste bewijsstukken toe te voegen.

Welke stappen zijn er?

Aanvragen kan jaarlijks tot 31 juli vóór het afgelopen werkjaar.

Aanvragen gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier, waarin de vereniging een gedetailleerd overzicht presenteert van de activiteiten het voorbije werkjaar.

Noord-zuidsamenwerking Stad Gent beoordeelt de activiteiten en kent punten toe die bepalen op welk bedrag de vereniging recht heeft.

Verenigingen worden per brief geïnformeerd.

Regelgeving

Subsidiereglement voor werkingssubsidies voor Gentse noord-zuidverenigingen